VOOR UW MET GOUD BEKROOND. vemuiiHfrasH. ie verfilm Schomeid leners Scltönleld leners 3 ire iiföË fiiüe Honen E.H. mei oen lïleiMueien lissen Dames J. HIEUEH RUSSEN TelelOOI) 80 Onze Helen naai hard! 'T CENTRUM nor alle doelainden mi. G. J. A. TIJHUIS Superba Corsetten ^lk"L Uled. i. Ier Harmsel Haar KIPPERT'S meubelhuis Maien eea schiiMe collectie J. H. JANSSEN SHELL GARAGE BAAN GLASLAMPEN F. WOLTERS Zendingsfilm „Papoealand MASONITE?? Plafond, Wandbeklecding. en Vloeren. DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN Gespecialiseerde Smering LEESBOEKEN Adverteeren is zaken doen ü^^ÜOlIIil MllSliiffiillM! IHlllBSfflfflliMllM! Deze nieuwste Zendingsfilm zal D.V. vertoond worden in het Hervormd Dienstgebouw „Jeruël" op MAANDAG 15 MAART A.S. eucèNe dat zegt U genoeg. Vraagt inlichtingen bi} uy;u* STOFFEERWERK DE NIEUWSTE MODELLEN, tegen de laagste prijs. HANGERAD 15 Wij hebben aan te bieden prachtige voor Gas of Electr. Spotprijzen Ziet Etalage TEL. 1 2 3 Burgemeester en Wet houders van R ij s s e n wenschen, behoudens goedkeuring van den gemeenteraad, bij een perceel Grasland in den Overtoom, kavel n°. 10, groot ruim 1.90 H.A. De verhuring geschiedt voor den tijd tot 1 No vember 1938. Het land wordt door en voor re kening van de gemeente bemest en afgerasterd. Voorwaarden, waaron der de verhuring zal plaats vinden, liggen ter inzage ten stadhuize vanaf Maandagmorgen 15 Maart 1937. In sc hr ij v in gsbije t te n worden ingewacht ter Secretarie vóór Donder dag 18 Maart 1937,12 uur 's middags. Aanwijzing van het te verhuren terrein ge schiedt door den werk baas M e u s s e n aan de directiekeet in den Over toom. notaris te Rijssen, zal Dinsdag 16 Maart bij in zet in Café Hegeman op het Schild en 14 dagen later bij toeslag in Café „de Bakker", telkens 's avonds 7 uurt publiek verkoopen Voor Ja. TEN BOL- SCHER en de Erven GEESKEN NIJKAMP: 1. HUIS waarin 2 wo ningen met erf, te Rijssen aan de Elsenerstraat, groot 2.68 are, Voor de NED. HERV. KERK te Rijssen 2. HOOILAND achter de Koarkedannen, in den Waterhoek onder Wier den, groot ong. 59.50 are, 3. DENNENBOSCH met akkerwal genaamd „de Koarkedannen", groot ong. 1.31.90 hectare, 4. HOOILAND te Zuna onder Rijssen, genaamd „de Koarkemoat" groot 1.22.50 hectare. Voor Erven. J. W. KEIZER 5. BOUWTERREIN aan Lenfertsweg. Voor de Erven WED. D. LIGTENBERG: 9. BOUWLAND aan het Vennekespad, groot 25.20 are. 10. BOUWLAND aan Banisweg en BI. Banis- weg, groot 18.90 are, 11. BOUWLAND op En- tos aan de Eschsteeg, bouwterrein, groot 18 20 are, 12. BOUWLAND op En- tos aan den Brekeldsweg, groot 12.20 are, 13. BOUWLAND op den Breekeld, groot 13,90 are, 14. BOUWLAND in de Delle, groot 17.50 are, 15. HOOILAND in de Veeneslagen, groot ong. 16 are, Voor Gt. J. BAAN Gt. Jzn. 16. BOUWTERREIN aanden Holtentorensweg, groot 11,30 are, in twee kavels A. en B. Voor J. LIGTENBERG B. Jzn.: 17. BOUWLAND op En- tos aan Breekeldsweg, groot 20.50 are, 18. HOOILAND in Veene slagen aan Akkerdijk, groot 6060 are, 19. VEENGROND aan 2e dijk achter 'n Straampn groot 34,20 are. Te aanv. 1 t/m 4 op 1 Junihet bouwland naden oogst; 15 na eerste snid; 18 op 1 Nov. en 19 da delijk. notaris te Rijssen, zal Zaterdag 20 Maert nam. 2 uur, langs de percdelen, voor den heer J. J. ter Horst, publiek verkoo- 170 perceelen, geschikt voor alle doeleinden, lig gende op 'tHutten in den Holterberg. Aanvang bij Speulman onder aan 't Hutten. Tot en met f3,—- contant. BIJ INSCHRIJVING te koop aangeboden voor afbraak EEN GROOTE HOUTEN SCHUUR (zonder de daarop liggen de pannen) EN EEN STEENEN KLEINERE SCHUUR, beiden staande op het terrein van Huize „den Oosterhoff" Rijssen. Inschrijvingen worden ingewacht vóór of op 3 April 1937. Te koop groote partij uit bibliotheek. Uitzoeken 15 cent per stuk ESCHSTRAAT 20 TE HUUR Te bevragen HAARSTRAAT 53. VOGELWEEK. Vogelvereen. „Zanglust" houdt op 18-19 en 20 Maart in Café Klein Rouweler (de Lindeboom) haar 2de VOGELWEEK. Ook niet-leden vrije inzen ding, doch de vogels moeten op 18 Maart 's avonds voor 8 uur binnen zijn. Het Bestuur. KADUS PERMANENT Dames Voor de a.s. FEESTDAGEN een Kadus Permanent a f 3,00 met Oliebehandeling a f 3,75 Deze worden door ons ten volle gegarandeerd J. M. PAAUWE Telefoon 121 Wierdenschestraat 59 Te koop aangeboden 2 GROOTE goed onderhouden KACHELS met pijpen en platen, ter beschutting, bijzonder geschikt voor kerkge bouw, vergaderzaal e.d. Ook per stuk. Te bezichtigen vanaf Maandag a.s. Kerkge bouw, Walstraat. Brieven t/m Donderdag a. d. Pastorie, Walstraat. Gevraagd 9 cent per Liter 11 cent per flesch 5 cent per Liter 7 cent per flesch - De prijzen van onze prima Melkproducten zijn deze week Gepasteuriseerde volle melk Gepasteuriseerde flesschenmelk ROOM KARNEMELK ROOM KARNEMELK KOFFIPROOM (met 25 vet) 16 cent per 1/4 flesch SLAGROOM (met 45 vet) 32 cent per ]/4 flesch KARNEMELKSCHEPAP 7 cent per Liter KARNEMELKSCHEPAP 9 cent per flesch YOGHURT 8 cent per x/4 flesch. 12 ct. p. ys L. ROOMBOTER met Rijksmerk per pond f 0,877, KAAS Edammer 40 pl. 85 ct. per stuk. KAAS Edammer 20 pl. 65 Prima belegen Leidsche kaas 20 cent per pond. Fijne Goudsche Volvette 35 cent per pond. Alles wordt door onze venters aan huis bezorgd. Aanbevelend, D. EERDMANS Jzn. Kindervoorstelling om 5 uur 10 cent Avondvoorstelling om 8 uur 20 cent PERMANENT SYSTEEM voor alle soorten Haar. Het juiste systeem laat U echter over aan onderstaand adres; en het komt in orde. Verzoeke tijdig voor dé Feestdagen te bespreken Aanbevelend, iiHil ZIET ETALAGE ZIET ETALAGE Waarom? Door hun prima kwaliteit en lage prijzen. Tevens alle voorkomende ONDER- DEELEN tegen de bekende voor- d e e 1 i g e prijzen. Koopt waar de massa koopt. Dus bij ZIET ETALAGE ZIET ETALAGE S )ames;d0ik! >y*§s' J Alleenverkoop voor al Uw Ons werk is prima en wordt vakkundig uitgevoerd. N.B. Onder Stoffeerwerk wordt verstaan Meubels, Gordijnen, Kapok-Wolmatrassen, Markiezen, enz., Opnieuw Overtrekken en Opknappen. Beleefd aanbevelend, kind Sanderman's Beschuit HUIS L AN 0 DENNEN si ff a fsxmcvrifi/nië jjj§F(bsSETBAND Wit T-LjST0 sÊZS'fcsg

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1937 | | pagina 3