VOOR UW KIND schttnieifl Miers schwa mum W oonhuis lis ie verkoopen Overal lü men, mier bij 'T CENTRUM KOOPT "MEN Prima Hl JUHELEH tegen lage or iizen Tevens orate »rm alle voorkomende ODDERDEELEfl ZOEKT OOI DOORDEEL!!! faunen van Melkproducten lissen in nel Meihuis van J, KA pp ebt j. G. i. ündenhers, ïeiei. 62 alleen in 't nefhuis van J. Kappen EIKEN RUSTSTOEL f Theater-bureau „M o d e r n Sociëteit, Almelo. Schouwburgvoorsteliingen SS WW eoicèNei lx I tvtll, Telef. 86. Tel. 94 BEN MAGNUS Tel. 94 Waander s en Lammers Alweer goedkooper. Een geschikt cadeau is een (compleet met prima kussens) voor f 4,95 Geboren GEERT zoon van A. KL. ROSEBOOM en T. KL. ROSEBOOM— DRENTH Enschede, 28 Juli 1935. Joh. v. Reesstr. 26. notaris te Rijssen, be richt den inzet voor de GEBROEDERS FUIT van gelegen te Rijssen. 2 WOONHUIZEN naast elkaar met schuur, waarin waschhok, varkensstallen en gierkelder, auto garage en grooten tuin, groot 13,30 are, zeer gunstig gelegen aan de Enterstr., in 2 perceelen, op f 2900 en f 2800. HUIS waarin 2 woningen met kookhuis en stallen, aan de Oranjestraat, groot 3,40 are, in 4 perceelen, op f 1000, f 1100, f50 en f 100. WEILAND in het Op broek, groot 39,80 are, op 1 820. BOUWLAND in het Nieuwland, bij Holtent. weg, groot 18 are op f 160. BOUWLAND aldaar, bij Markel.weg, groot 23 are, op f 100. HEIDE bij de Biesterij, groot 1.00.10 hectare, op f 150. ONDERGROND 76 cen tiare van het huis aan de Oranjestraat, bewoond door de Wed. Samuel, op f 75. VEENGROND in het Notterveld, gem. Wier den, groot 13,10 are, op f 10. Toeslag DINSDAG 6 AUGUSTUS, 's avonds 7 uur bij „SCHUTJEN" te Rijden, notaris te Rijssen, be richt den inzet van met ERF EN TUIN, en Vs onverdeeld in Tim mermanswerkplaats, ge legen te Nijverdal, aan den Holterweg, gem. Hellendoorn sectie C no 7130, groot 8,50 are, op f 2600. Aanvaarding en beta ling 1 Dec. 1935. Toeslag DINSDAG 13 AUGUSTUS, 's avonds 7 uur, in „CAFÉ HEGE MAN" te Nijverdal, MEDEDEELING. Deurw. H. LOOIEN is voornemens op MAAN DAG 12 AUGUSTUS,des nam. 1 uur in de Zaa! van hetCaféJAN KUPER Spoorstraat te Rijssen j als: Hang en Legkasten, Keuken- en Uittrektafels, Fauteuilstellen, Stoelen, Canapé, Spiegels, Kapstokken, 1 en 2 pers. Eiken- en Gesch. Ledi kanten, Nachtkastjes, Wa-chtafeU, 1 en 2 pers. Bedstellen, Eiken en Mahonie B u f t e t, Pendule, Regulateur, Na aimachine, Theemeubel, W a s c fa- machine met wringer, Schrijfbureau, Piano, Kinderstoel met ledikant, Touwen met katrol, 2 PK Electromotor, partij Dameshoeden, Schilderijen, Glas en Aardewerk en wat verder zal worden voorgebracht. De goederen zijn des morgens voor den ver koop te bezichtigen. Doordat de Kunstkring R ij s s e n is op geheven, zal U vanwege het Theater-bureau „MODERN" een dezer dagen bezocht worden om de van genoemd bureau in de SOCIËTEIT te ALMELO te bezoeken. O.a. zullen voorstellingen verzorgd worden door de volgende gezelschappen „Het Rotteraamsch-Hofstad Tooneel" Gezelschap Louis de Vries Ko van Dijk, Frits Bouwmeester ]an Musch Amsterdamsche Tooneelvereen. (A. van Dalsum) Verdere inlichtingen zullen U bij bezoek verstrekt worden. Prijzen der voorstellingen zijn (alle rechten in begrepen) 1erargt8,00, 2e rang f 6,00, 3e rang f 4,50 voor de 5 voorstellingen. De prijzen van onze prima Melkproducten zijn deze week: Gepasteuriseerde volle melk 8 cent per Liter Gepasteuriseerde flesschenmelk 11 cent per flesch ROOM KARNEMELK 5 cent per Liter ROOM KARNEMELK 8 cent per flesch KOFFIEROOM (met 25 vet) 16 cent per 1/4 Liter SLAGROOM (met 45 vet) 32 cent per1/* Liter GORTPAP 10 centper flesch GORTPAP 8 cent per Liter YOGHURT 9 cent per 1/i flesch ROOMBOTER met Rijkscontrölemerk p. pond f 0,85 KAAS Edammer 40 pl. f 0,45 per stuk. KAAS Edammer 20 pl. f 0,37 per stuk. Prima belegen LEIDSCHE KAAS 10 cent p. pond Alles wordt door onze venters aan huis bezorgd. Aanbevelend, D. EERDMANS Jzn. DE e* SACHET EUGENE De sachet EUGÈNE is de wetenschappelijke grondslag van het systeem Eugene. Hij is over de geheele wereld gepatenteerd. Hij vormt de meeste afdoende wijze van bescherming van het haar. ALEEEN hierdoor kan men nieuw aangegroeid haar on- duleeren zonder gevaar voor het vroeger geonduleerde gedeelte. Is het nog noodig, op dit belangrijke voordeel te wijzen Van jaar tot jaar kan men zonder ophouden een stevige ondulatie verkrijgen in hetzelfde haar, zonder dat dit afbreekt, haar sappen verliest of verkleurt. Dank zij de inwendigeperforatie, vormen de sachets kleine straaltjes stoom, welke zij op het opgerolde haar richten, zonder dat eene opdrogende warmte en zonder dat eenig chemisch product in directe aanraking komt met het haar. Aanbevelend, J|/ f~\# CT M Erkend Permanenteur HEDEN een zeer gezelll BAL in onze Zaal van CAFÉ TUSVELD De leden worden allen verwacht. Het Bestuur der Dansvereeniging Te huur gevraagd voor klein weldenkend gezin een NETTE WONING huurprijs f 2,50 tot 1 3,25 per week, tegen ruime belooning. Aanbiedingen bureau dezer. Dressoirs vanaf i 15,00 Crapeauds- en Fauteuilstellen, voor lage prijzen Ligstoelen vanaf f 0,75 Slaapkamerbankjes (12 soorten) vanaf 1 3,40 Keukenstellen of Ladekasten Alle soorten R a f i a w e rk, zooals Thee- en Werkmandjes, Prullemanden, Schillemandjes, Kluwenhouders, enz. enz. Glaswerk Plateel Bowlglazen vanaf 25ct. Koek- en Fruitschalen Bowlstellen met 12 glazen Bonbonstelletjes f 4,95 Schaaltjes enz. Dit alles en nog veel meer vindt U ruim gesorteefd HOUTBOUW en HOUTHANDEL voor Rijssen en Omstreken. Spotgoedkoop HOUT uit voorraad leverbaar. Geschaafd-Geploegd 1 dms. hout vanaf 67 cent per vierkante meter, nder hout in verhouding tot dezen prijs. A HOUTEN SCHUURTJES 3x2,65 M.. 2,20 M. hoog (uit- neembaar) compleet met glas f 37,50. Eens geprobeerd, altijd begeerd de prima GEMESTE Hanen en Kippen van de Monne tegen lage prijzen. Tevens prima Bedveeren voor 20 cent per pond. Aanbevelend, DE MONNE tegenover den Pol Bijzonder DIK RUNDVET 35 cent per pond DIK VET SPEK 25 cent per pond 3 pond van Het BESTE VLEESCH f 1,10 4 pond doorwassen vleesch f 1,00 ZOETEMELKS KALFSVLEESCH 40 ct. p. pond VARKENSVLEESCH 40 cent per pond Aanbevelend, Aan hetzelfde adres VETTE KALVEREN te koop gevraagd. Op te geven aan de winkel. Thans aan te bieden le kwaliteit KAZEN tegen onderstaande prijzen. 40 pl. vanaf 35 cent per stuk 20 pl. vanaf 25 cent per stuk 20 pl. met komijne vanaf 30. Prima volvette Kaas ROOMBOTER van Wansink te Holten is zeer fijn yan smaak. Dagelijks versche eieren. Weder gelegenheid tot het laten maken van Wollen Dekens, kleurpatroon en monsterdeken in voorraad P. SCHOUTEN „ITTA HOEVE" KRUIWAGENS vanaf f 4,35 TREKWAGENS vanaf f 16,00 Handel in TRIPLEX, GOLFPLATEN, DEUREN, RAMEN, enz. Te koop een partij zoo goed als nieuwe CEMENTPANNEN a 3 cent per stuk. Haarstraat Weer een partij NIEUWE KLEIAARDAPPELEN Prima soorten. Niet goed geld terug. Grote per kistje van 25 kg. met kistje f 1,50, per kg. 7 cent. Drielingen f 1,00 per 25 kg. met kistje per kg. 5 cent. Alle bestellingen kunnen afgegeven worden Haarstraat 43. Voor venters speciale prijzen. Aanbevelend, Profiteer van deze buitengewone aanbieding FORUM SIGAREN U bezuinigt 25 tot 30 van 8 voor 5 cent van 6 voor 4 cent van 4 voor 3 cent Alles in prima Sumatrablad. Alleen bij H. OLDEKAMP - Haarstraat AlleenverkoopVossen-Breuers-Tabak. Sander ma Beschuit Huizen en Land tt tu te €5 N iw fijj fuyvraan mte -A"?*. x iv;

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1935 | | pagina 3