V WIERINGA BOUWSTRAAT Dagmeisie Let op Huismoeders. Em DM) uoor S-; Uiuasi een hall pond m dezeilde soort GRATIS ALBINO Fa»i van mieiMciën Misses /5 7\ KIND ZOEK Excelsior I-Quick I J. 8. v. Meien verdeeig, lel. 02 DAMES-, HEEREN- EN KINDERSCHOENEN Waterdichte VETSCHOENEN - WINTERPANTOFFELS verschi,knde Haarden, Haardkachels, Kachels Hoogste kwaliteit, laagste prijs!! w BEN MAGNUS DE BESTE KWALITEITEN LAGE PRIJZEN Drogisterij „De Driesprong" F. ten Berge E. HANSTEDE Ook uit de bekende fabriek,Davo Deventer Daarom ALLEN naar niet naar een SLAGER» RUNDVLEESCH VARKE NSVLEESCH Hedenmiddag 3 UUR (Coevorden) alle maten kleuren boven 16 jaar. Aanbiedingen aan het bureau van dit blad, hedenmiddag van 4-5 uur. heeft steeds voorradig alle soorten BUIKGORDELS Hebt U tot heden nog steeds naar een prettig zittend Buikcorset ge zocht, Probeer het een^ met een van onze model len, 't zal U zeker voldoen. Ook verkrijgbaar alle soorten ELASTIEKEN KOUSEN, KNIE- en EN KELSTUKKEN. Koopt ze in de speciaal zaak Eschstraat 4 Telef. 93 Waarom moet elke huisvrouw haar kleeren, gordijnen enz. met WARM- of KOUD WATER VERF (in poedervorm) verven? Omdat zij hiermede steeds succes h eet, want: Ingeverf bevat geen lijm, waardoor veel grootere vertkracht. Ingeverf tast de handen of pannen niet aan. Ingeverf lost op zonder te spoelen, Ingeverf is daardoor het voordeeligst in prijs. Er is geen betere. Onthoudt deze les. Waardoor wordt uw wasch geel ot goor? Door het gebruik van waschpoeders met veel soda, waterglas en min derwaardig vetzuur. Door het gebruik van Chloorkalk. Chloorkalk, die in aan raking komt met zeep resten geeft kalkzeep, waardoor het waschgoed goor en stug wordt en de vezel breekt. Dus een heldere wasch wijst op solide behande ling. Vergelijk uw wasch, bij onze wasch en u kent het beste adres. Vraagt prijscourant. Aanbevelend, Elzenerstraat 11 Rijssen i msmmsmmmma DE DR. J. B. MEENK's Zenuwhootdpijnp. ct. p. p. Koorts- en Kiespijnp. ?V2 ct. p. p. Maagpoeders Wormpoeders Rheumatiekpoeders 1 Stoppoeders Scaldis Influenzap. 5 ct. p. p. 8 ct. p. p. 5 ct. p. p. 71/, ct. p. p. 5 ct. p. p. MIDDELEN ZIJN: Roode Hoestpoeders 772 ct. p. p. Pellets, Hoest- en Keeltabletten 30 ct. p. doosje Maag- enSlijmpillen40ct. p. doosje Peruzalf 25 en 50 ct. per doosje Pepermunt in rollen 10 ct. p. rol Leest onze STROOIBILJETTEN -DAVO InALLE ALBINO FILIALEN ontvangt men vanaf MAANDAG 29 OCT OBER tot en met ZATERDAG 3 NOVEMBER bij aankoop van leder pond KOFFIE met bons De Kruidenier voor de zuinige Hulsvrouw Y' lc wm 9 De prijzen van onze prima Melkproducten zijn deze week: Gepasteuriseerde volle melk 8 cent per Liter Gepasteuriseerde flesschenmelk 12 cent per flesch ROOM KARNEMELK 5 cent per Liter ROOM KARNEMELK 8 cent per flesch KOFFIEROOM (met 25 vet) 16 cent per 1/4 Liter SLAGROOM (met 45 vet) 32 cent per V4 Liter GORTPAP 10 centper flesch GORTPAP 8 cent per Liter YOGHURT 9 cent per 1/.i flesch ROOMBOTER met Rijkscontrölemerk p. pond f 0,84 KAAS Edammer 40 pl. f 0,75 per stuk. KAAS Edammer 20 pl. f 0,55 per stuk. Prima Gouda volvette per pond 30 cent. Alles wordt door onze venters aan huis bezorgd. Aanbevelend, D. EERDMANS Jzn. Door onze groote omzet en bijzonder door de groote daling der veeprijzen, kunnen wij nu het beste Vleesch zeer goedkoop leveren: HET BESTE VLEESCH 40 cent p. pond, alsFijne Rib, Rosbief, Haas, uit het nagelhout. 4 pond Doorw. Vleesch f 1,00 5 pond Schenkel f 1,00 Dik Rundvet 35 cent per pond Carbonade 35 cent per pond Varkensvleesch zonder been 35 cent per pond 4 pond Dik Spek voor f 1,00 Tevens alle soorten Fijne Vleeschwaren TELEF. 94 TELEF. 94 VDesgewenscht wordt alles aan huis bezorgd. Jf ^iÉSnaass t n WÊBn^aBsmamsaBam^r IETS APARTS!!! Friesche Kleiaardappelen (Roode Star) zeer geschikt voor Winterprovisie. I 3,50 per 50 K.G. Prima Friesche Kleiaardappelen f 2,90 p. 50 K.G. Prima Zandaardappelen (Roode Star) f 2,20 per 50 K.G. Prima W ortelen, Winterconsumptie f 1,75 per 50 Kg. Prima Knolrapen f 1,00 per baal. Alles franco thuis bezorgd. Voor wederverkoopers, speciale prijzen Aanbevelend, Prima Erwten- en Tarwestroo. Friesch Stroo is gelijk in kwaliteit als Twentsch Hooi. Tevens fijne Stoofperen 8 cent per K.G. mini s r L Pluimers Zonen 3® 71 J

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 3