Een pond prima Leidsohe Kaas uoer 16 eest Gom Haas nor 16 ent En Me Edammer laas m §6 ent Pinda Kaas puds pot nor 13 can Tata-Fran pip popi ib cl. Schiiiies Appels 26 Uierels dppcls 26 Pruimefaiügp 26. RIJSrSEN Ze zijp er aissr de soedicpe Kazen Hei nisunuis na J. sappest. r AUTOMAAT! SLECHTS ÉÉI KWARTJE I BIEFSTUK, CA1B0KIDE, KIP. 1 BAL 6EHAKT (oelM BPZ.ePZ.| I KO U D EN warm! Igrootestr. 19J XL? In COCOSLOOPERS UITVERKOOP Hollandsch Rundvet Pluimers Zonen Linoleimiis vai Krommenie X 50 1 Zondagmiddag 2 uur LiüüEHHOF BP AUI06EBIED Tel. 84 Siciiziiillriel jmftMir - Hollen mei. wed. jak uers, EntersiraaL Beter DRUKWERK is ook NOODIG voor UW ZAAK Vraagt prijs. Wij staan U gaarne ten dienste. Drukkerij TEN GATE Pruim 16. Filiaail j u 1 i a n ajs t r a a t H A. L T! KOOPT „SUPERBA" IEDEREEN DOET G. WOLTERS van een groote partij versch Het Meubelhuis J. Kappert D 3 m o 2 z RUSSEN. ROOMBOTER, R SCHOUTEN „Itta-Hoeve" Hebt U het schilderijtje al gezien van Koningin Emma? NIEUW NIEUW I VT l C NÏEU WEM HUIS ZOEKT UW VOORDEEL. hebben we de nieuwste dessins, a Contant 10 pCt KORTING VET - VET - VET Woensdag Donderdag en Vrijdag Per pond 30 cent. Bij 5 pond 27 cent p. p. Bij 10 pond 25 ct. p. p. Ekenerstraat 17. Rijwielen Geen gladde vloeren meer. Q r O m m O m H „o O O O m m m O MWI Hebt U al reeds proef met ons genomen Wij rijden met GOEDE WAGENS en GOEDE CHAUFFERS Illlilliliiflll Telefoon 41. 40 pl. circa 4 pond 85 cent per stuk 20 Dito 50 cent per stuk Tevens versche Eieren a 21U cent per stuk TELEFOON 66 Werkelijk mooi en niet duur. H INSTRUMENTMAKER TE HENGElO KUNSTLEDEMATEN, BEUGELS EN RECHTHOUDERS. BREUKBANDEN, BUIKGORDELS, PLAT- VOETZOLEN EN ELASTIEKEN KOUSEN. Hebt gij een BUIKGORDEL noodig? Laat U dan niet verleiden deze aan de deur te koopen van onbe kenden, op wien ge niet het minste verhaal hebt, ge betaalt dan te veel en draagt zelf alle risico. Een vertrouwd adres is bovenstaand, wij komen U gaarne aan huis bezoeken. Bestellingen kunnen ook afgegeven worden bij Nieuwenhuis - Boekhandel -Rijssen. Vraagt informaties bij uw huisdokter. De grootste keuze De laagste prijzen BLIJFT TOCH GOEDKOOPER. „SUPERBA" is het rijwiel Door ons geoffreerd, Door elk die „SUPERBA" kent Wordt „SUPERBA" ook waardeert. Al de „SUPERBA" onderdeden Die men aan „SUPERBA" ziet, Mogen ongetwijfeld heeten 't Beste op, rijwiel gebied. Prent „SUPERBA" in 't geheugen „SUPERBA" is wat ge hebben moet, 't Is het beste wat is te vinden Koopt „SUPERBA" iedereen doet 't. Want men koopt tegenwoordig geen andere VLOERWAS dan: Ook vloeibare WAS verkrijgbaar, evenals „INNOVO" het beste Tapijt-reinigingsmiddel. cr PE KROON OP HET WERK! pgsr\ 29 KLEUREN set' m C TJ aBS8ES Jz rra t w rr f®6 tfl 2» Z o m cu F CTQ H H 70 H sn lJÉIW5" VOOR 8 CENT PER K.M. DOE ALS ZOO VELEN, HET fS UW VOORDEEL! OOK ZONDER CHAUFFEUR ONZE PRIMA KWALITEIT IS DAGELIJKS VERSCH VERKRIJGBAAR BIJ Elk pakje is voorzien van het Rijkscontrolemerk. Wordt ook aan huis bezorgd. ALBINO VI! Hollandsch Fabrikaat ëQVS»*T«!ÏF.a: ra Als Uw knutselwerkje klaar is •n U wilt gaan bijtsen neem dan: Prachtbijts met de bever, De bijts van zulvere„bijenwas. MET DE BEVERA-Beu A—A4 BUSSEN 16,2S,«0.65cttretvb\y - i KL R.V. f - PHEMIX

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 4