Prachtige sorteertm ïalelhleeden WapsinhuiBRiiRn en Schoorsteenloopers Het Hemelhuis J. kappert ZlïEiilillSIO II 5 BOT egent lil BERG ztüs uittel geer. mei ztii als alü iste naüit Mhiieesch. SAM BERG llrtüag 2 Eelran 'samds l uur partij Kanaries Voortzetting van de GROOTE H. J. HODES iipp OPRUIMING m\ zaterdag 27 Januari 's middags 3 uur tut en met zaterdag 3 Februari OPRUIMING van een groote partij Lappen Fa. Wed. Dk. ter Harmsel EXTRA AANBIEDINGEN Guedhoope Jalink, uiaisM 52, (naast Ruuhn de Lange) Roll en en Veil en Billijke prijzen het Twentsch Schoenenmagazijn verschillende soorten ENORME LAGE PRIJZEN THANS NOG VAN DE Laat ons Uw Drukwerk maken DRUKKERIJ TEN C ATE Telefoon No, 41 JU Tel 81 Oosterhofweg 31 bij CAFÉ H E G E M A N A. M. HEMMINK in Zie etalage 2ae etalage WÈKÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊm waaronder effen en gebloemd Fluweel Zwarte- en gekleurde Japonstoffen. Buckskins en Heerenstoffen. Gedurende die dagen op de overige goederen (behalve bedveeren) 10 °|0 KORTING* achter „DE KROON" De goedkoope Jalink maakt bekend. Zoo juist ontvangen PLUCHE, VELVET enz. Verschillende soorten SALON- en BITZETTAFELS Moderne THEESERVIEZEN GEBAK-, ROOM- en WATERSTELLEN LEERDAMSCH GLASWERK Ook in CHINAMATTEN goed gesorteerd. GROOTE TAFELMAT 1ste kwaliteit 80 CENT GROOTE DUBBELE MAT f 1,60 Aanbevelend, HEEREN KANARIE-LIEFHEBBERS. komt ondergeteekende weer met een GELE en BONTE, prima zangers tegen billijke prijzen. Parallelweg 14 -NIJ VERDAL Wanneer U kiespijn hebt, of koorts U kwelt, dan is unnnf n «I er maar één middel, dat nimmer faalt. De koorts en Uittil! 1 U lil kiespijnpoeders van Dr. B, MEENK. 7ets. per poeder. Verkrijgbaar uit de roode doozen van Dr. J. Uirnni lil B. MEENK bij Uw Apotheker en Drogist. Driehoek- sl I i. y i ld li zegel E M B. achter den poeder. Per doos van 25 stuks t 1,75 ZAKÉTUITJE VAN 6 STUKS 42% CTS. Verder: HEEREN- en DAMES-PULLOVERS en VESTEN WINTERJASSEN en MANTELS HEERENCOSTUMES Alles tegen lage prijzen. MANCHESTER MANSJEKKERS en JONGENSPAKJES vanaf f 3,00 WOLLEN JONGENSPAKJES vanaf f 2,00 FANTASIEBROEKEN f 1,25 Dat hij door zijn grooten omzet er nu maar massa-pr ij zen van zal maken. Ten spijt van al zijn concurrenten want: „Het zijn niet de slechtste vruchten, waaraan de wespen knagen". Laat nu de concurrentie maar razen, want hij gaat toch steeds voort met de verkoop tegen massa-pr ij zen. Één kleine greep uit zijn vele artikelen. Massa-prijzen. Massa-prijzen. De beste groote tafelmatten 65 ct. Portretlijsten in alle maten 12 els matten pr. kwaliteit f 1,35 van 10 tot 45 cent 16 els matten pr. kwaliteit f 1,65 Aschbakjes (nieuw) 12 ct. Horloges f 0,95 Wafeldoekjes groot 3 voor 25 ct. Pracht vazen f 0,30 per paar Groote spiegel driehoekig 60 ct. Scharen f0,15 Pracht rammellaars 10 ct. Schilderijtjes nieuw p. paar f 0,45 Electr. lampen 10 tot 50 kaars 28 ct. Zie Etalage Zie Etalage Dus allen naar de .V i r"1 SchoenenuitverRoop V V Cl, Li 11 A W x\iV.opijrj w. ■profiteert s PAKPAPIER Drukkerij Ten Cate

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 4