PARKGEBOUW - RUSSEN. GAAT ZATERDAGAVOND S A IVS BERG, Oosterhofweg li, He, rollade es hel andere train 99 ct. p. p. lui! mei hïi geen heen 30 ct. per pond Kteii w ui. SAM VAN HUIS VERDREVEN Misdadige Verwisseling I wreekte m lew 38 ct; zul zo cent IS St. W Ml BERG miiensiainis-creiiieiiiai lincHer jengensMen J. lij. Hoe, TiMsiiarie Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn.» J.Ier Horst Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. HET BLIKKEN PAARD, DaarnaB A L DAGEN uitgesteld en heeft nu plaats op MAANDAG 24 OCTOBER A.S. Engelsche Stoffen Nummer 916 Zaterdag 8 )ctober 1932 f'S -v ALLEN WEER NAAR muziek van het ALMELOSCHE STRIJKJE. ■mm De *ekking van de Marktverloting f S 14 Voorziet U dus nu nog van loten bi) de bekende wederverkoopers. B. J. KAMPHUIS RIJSSEN. Prima en niet duur ■40'- Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterliik Donderdagsjiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 15 regels 50 cent, elke regel r'jcr 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. HÉ ilÜ ER ZIJN WEER TWEE ZWARE KOEIEN GESLACHT, DIÉ ZATERDAGAVOND VOOR DE BEKENDE LAGE PRIJZEN VERKOCHT WORDEN. Beleefd aanbevelend, geopend. DINSDAG, 11 OCTOBER 1932, (GROOTE MARKT) 'S AVONDS 8 UUR DRAMATISCHE FILM IN 7 ACTEN, SENSATIONEELE FILM IN 5 ACTEN, COMISCHE 2-ACTER. -j CEEbriTpkGANG BENEDEN i4,JAAR. A A. A<i A 4 "A»* - P,S. Zaterdagavond 6 Groote V -zoendag) uur Maandag (wegens avonds 6 uur geopend.. Het bestuur van de Ver. tot bev. v.h, Marktw. en v. PI. belangen. Ui SCHIETCONCOURS VAN „TUBANTIA". De stand voor de best geklasseerden van het concours, dat deze maand te Rijssen werd gehouden, is als volgt Vrije baan geweer: J. Eggens, Diepenveen 90: 5x30 A. Scherphoff, Almelo 90; 13x29 G. Meulenbelt, Almelo 90; 12x39 W. H. Lankwarden, Apeld. 90; 3x39 Bouma, Deventer 89 6x29 W. v. Spreekens, Apeldoorn 88; 16x29 F. Scherphof, Almelo 88; 3x29 J. H. ter Horst, Rijssen 88; 3x29 Personeel geweer: J. Eggens, Diepenveen 96; 47, 45 F. B. Sanders, Enschede 95: 46, 44 F. Scherphof, Almelo 95; 44, 44 G. J. Meulenbelt, Almelo 95: 44, 42 K. Slagter, Almelo 95; 43, 41 W. Ligtenberg, Enschede 94; 45, 43 F. J. Tiethof, Apeldoorn 94; 46, 42 Vrije baan buks: J. Eggens, Diepenveen 90; 5x3C G. C. Schoonman, Brummen 90; 3x3C D. van Egmond, Ede 90; 2x3C v. Spreekens, Beekbergen 90; lx3C A. Scherphoff, Ootmarsum 90; 5x2S D. J. Fransen, Zwolle 89; 4x29 C. Hulleman, Apeldoorn 89; J. Okker. Almelo 88; 3x29 Personeel buks G. C. Schoonman, Brummen 95; 40 40 J. Eggens. Diepenveen 94; 44 43 M. Koerselman, Brummen 92; 45 45 H, Vosman. Rijssen 92; 39 39 H. Schoonman, Brummen 91; 42 42 J. van Egmond, Ede 91; 42, 40 Korps geweer Koning en Vaderl. Deventer 225 p. AP-V.V., Almelo v" 223 p. ningin en Vaderland, P .doorn 219 p. illem Tell I, Brummen 218 p. i'j Lokneker—Enschedé, Enschede 216 p. Korps kl, geweer: jS.D.V.V;, Almelo 217 p. i Volksweerbaarheid, Zwolle 204 p. j Kon. en Vaderland, Apeldoorn 202 p. I Soranus, Lochem 180 p. Korps buks Willem Teil, Brummen 220 p. Volksweerbaarheid, Zwolle 216 p. Kon. en Vaderland, Apeldoorn 213 p. Eerekorps buks Volksweerbaarheid, Zwolle 132 p. S.D.V.V., Almelo 128 p. Willem Teil, Brummen 128 p. Geluksbaan G. Dekker, Koekange 883 p. H. Gerritsen, Rijssen 873 p. A. Vierhoven, Havelte 867 p. F. Harbers, Rijssen 867 p. H. W. Bosman, Meppel 854 p. Extra-prijzen voor leden van „Tu- bantia" n.l. een zilveren kruis van den heer Okker voor hoogst aant. ptn. Vrije Baan Geweer en Vrije baan Buks be haald door den Heer J. H. ter Horst, totaal 170 punten; een zilveren siga- aansteker van den Heer Eggens voor gezamenlijke beste series op Personeel Geweer en Buks, behaald door den Heer H. Vosman, totaal 174 punten. HUTTENWAL 1 J- RIJSSEN. HET ADRES VOOR DE KWALITEIT Te beginnen met de vlucht van 6 October 1932 wordt de gelegen heid opengesteld om postpakketten zonder aangegeven waarde naar Nederl. Oost Indië te verzenden met den luchtdienst Amsterdam Bandoeng. Voorts is met ingang van 1 Octo ber, voorloopig bij wijze van proet in het luchtverkeer Nederland Nederl. Oost-Indië v.v. het boven de gewone porten en rechten ver schuldigde luchtrecht voor druk werken en monsters ver laagd tot 50 cent per 50 gram. Nadere inlichtingen kan men op het Postkantoor alhier verkrijgen. o— Gevonden: 1 kruiwagenzeel, 1 broodmes, 1 rijwielpomp, 2 porte- monnaies met inhoud, 4 belasting plaatjes, 1 heerenrijwiel. Verloren; 5 belastingplaatjes, 1 portemonnaie met f 0,50, 1 rood kindermutsje. o Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 11—tuur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 79 uur. bij t r 2- - 5 Éfe lanitverloting. ('f -

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1932 | | pagina 1