HEDENMIDDAG 2 UUR KOOPT SÜPERBA IEDEREEN DOET 'T I 1 Van Zaterdag 4 tot en met II Juni OPRUIMING van een partij RES 1 ANTEN SCHOENWERK G. A. HAARMAN CL PLUIMERS EN ZONEN DRUKWERKEN 'msr i TEGEN ZEER LAGE PRIIZEN. Op al het andere schoenwerk 10 pCt korting Reparaties worden BILLIJK en VAK- KU NDIG uitgevoerd. De besle. Vraagt onze geïllustreerde prijscourant, f j Elke kooper van f \r of hoogert ontvangt een verrassing. fi® lilKlIClIlIlliillllllIl levert tegen concurreerende prijzen Telefoon 4k Beleefd aanbevelend, - f a fca. .fc I'lli i\\ Lt Prachtige zomer Streelende zonnegloed, lk ijl op „SUPER BA" En breng U mijn groet. Ik wil mij koesteren, In uw gouden schijn In t schoon der natuur, Waar 't zoo heerlijk kan zijn. „SUPERBA" brengt mij nader. 't Gouden, stralen gespeel. Beide! bosch en heide Al 't schoon wordt mijn deel. Daar is nu de zomer, 0 heerlijk begin, En met mijn „SUPERBA" Storm ik er op in. „SUPERBA" is alles „SÜPERBA" brengt geluk, Het rijwiel „SUPERBA" Gaat nimmermeer stuk, „SUPERBA" brengt alles, „SUPERBA" maakt blij „SUPERBA" de fiets Die ik immer berijd. „SUPERBA" geeft schoon Van dit alles te zien, Het heerlijke schoon, Dat de zomer komt biên. De uren zijn kort De weg is niet lang En onder het trappen, Klinkt vro olijk gezang. Wilt U genieten, Bestelt dan rnet spoed, Een fiets,„SUPERBA" Want iedereen doet't. Berichtkaarten Bestelkaarten Briefkaarten Briefpapier (gelin. of ongeiin. biocs of losse vellen) Catalogus Correspondentiekaarten Dankbetuigingskaarten Enveloppen Etiquetten Formulieren Taarverslagen Labels Ondertrouw kaarten Orderboeken Programma's Quitanties Reglementen Rekeningen Rouwbrieven Rouwkaarten Servetten V erlovingskaarten Visitekaarten Y Crit> RlJWIELFABRIEK.FJ.VAil WERVEM. nEPPEL Heropening der Zaak E. H. KLEIN DORSIM i Drukkerij ten Cate

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1932 | | pagina 4