Zaterdag I November 1930 Harmonica-Jazz-Muziek. ENTREE 25 CT. Gaat a.s. Vrijdagavond ENTREE ALS GEWOON TuinDouiM1. „sempemorens" te Riissen. LEZING Bestrijding der ziehten in de iruilculiur EHG8 RAIHO Electro Teciiaisce Bureau DIJKINK TEL. 38. SCHOENWERK Firma WIERÏNGA. ADVERTEEREN DOETVERKOOPEN GOiLTO 2 sioomzuiuelfabneh „De Eendracht" - Hellen P. J. HOLTKAMP Klei. wed. jak gijsbers, Enierstraai. PARKGEBOUW - RUSSEN 8 uur in het Parkgebouw de mooie UFA-Film zien BRIKETTEN (slufkes) Gebr. MENSINK Zondagmiddag 2 uur naar den wedstrijd J. H. IANSEN, Parkstr. 7. Voor het natte weer VETSCHOENEN ROOMBOTER, fs avonds 8 uur Ifllll WWW op Donderdag 6 November a.s. EIERKOLEN, alles franco thuis. H. J. TIM P E R S Het juiste adres voor alle soorten Eerste klas Reparatie-inrichting. Bij voldoende deelname zullen we volgende week weer een partij ZURE HARING besteilen. Prijs f 0.85 per 20 stuks. Geeft U spoedig op bij Ontvangen prima waterdichte LAGE PRIJZEN. BEEK 12. iiBIBllllliM Elk pakje is voorzien van het Rijkscontrolemerk. Wordt ook aan huis bezorgd. des avonds 8 uur in hotel WEITERING. Spreker de heer P. T. SCHENK uit Utrecht Onderwerp TOEGANG VRIJ. HET BESTUUR. ALLEENVERTEGENWOORDIGING: Huismoeders bestelt nu gezamenlijk per duizend f 8.-. Ik lever U ook zeer voordeelig ALMELO ALID ASTRAAT P.S. Bestellingen kunnen bij mijn broer G. J. TIMPERS, Bouwstr. 13, bezorgd worden. HOLTERWEG. ONZE PRIMA KWALITEIT IS DAGELIJKS VERSCH VERKRIJGBAAR BIJ A L i „Aan schoone blauwe Oonau". Het allernieuwste toestel met ingebouwden luidspreker, dat op 'n console aan den wand kan hangen. 'n Ideaal apparaat, klein en gemakkelijk te bedienen. Krachtige muziek, glashelder. Neemt K.Y. 107 een week op proel, of komt het bij ons beluisteren. De prijs is slechts f 165.» R.V.2 1

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1930 | | pagina 3