TU IN-UITVOERING DRUKWERKEN Weerbericht De Bilt!!! RANJA J O H, E B B E R S, StoomzuiuellaDrieh je Eenflraclil" - Hollen Me), wed. JMl BUSBERS, Enierstraai. r\U Firma WïERINGA. G. WOLTERS. Smeer met den Beer is goed voor 'l leer. ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN. „DOOR OEFENING STERK' op ZATERDAG 12 IULI Muziek van het Almelosche Strijkje. Na afloop BAL onder leiding. wmmmmummmm ROOMBOTER, KOOPT „SUPERBA" SCHOENWERK H. J. VLOGTM AN Reclame aanbieding INMAAKGLAZEN Aanvang des avonds 8 uur. Kaarten verkrijgbaar aan het Parkgebouw en bij de leden a 30 cent. ^^s Avonds aan het Park 40 ct. Kinderen 10 levert tegen concurreerende prijzen Vermoedelijk aanhoudende hittegolf. Walstraat 17. TIJDELIJKE AANBIEDING. Voor slechts 70 cent. Drogisterij G. H. TER HARMSEL. IEDEREEN DOET 'T. Het juiste adres voor alle soorten Eerste klas Reparatie-inrichting. wijd model Profiteert van deze aanbieding. GYMNASTIEK-VEREENIGING RIJSSEN. Directeur de Heer Jac. Hoevenberg. in het VOLKSPARK. (Bij ongunstig weer in de zaal). Berichtkaarten Bestelkaarten Briefkaarten Briefpapier (gelin. of ongeiin. blocs of losse vellen) Catalogus Correspondentiekaarten Dankbetuigingskaarten Enveloppen Etiquetten Formulieren Taarverslagen Labels Ondertrouwkaarten Orderboeken Programma's Quitanties Reglementen Rekeningen Rouwbrieven Rouwkaarten Servetten V erlo vingskaarten Visitekaarten Om U van deze warmte te verkwikken drinkt U toch ook uit de Reuzen voorraad heele en halve flesschen. Aanbevelend, I Golgate's Tandenbostel a 80 ct. I groote tube Golgate's Tandpasta a 70 ct. Waarde f 1.50 Zoolang de voorraad strekt. ONZE PRIMA KWALITEIT IS DAGELIJKS VERSCH VERKRIJGBAAR BIJ Elk pakje is voorzien van het Rijkscontrolemerk. Wordt ook aan huis bezorgd. Buitenlucht! gezond en heerlijk, Ja, dat weet je allemaal, Maar op een „SUPERBA" rijwiel Is het uitgaan een ideaal. Ge smaakt genot met volle teugen, Het is heerlijk, prachtig fijn, Het brengt in ons dagelijks leven Rozengeur en zonneschijn. En dan te fietsen zoo te sadm, 't Is wat de lieide voedt, Door „SUPERBA" saam geweven. Koopt „SUPERBA", iedereen doet 't. 1STE RIJSSENSCHE KAASHANDEL Voor Winkeliers een Voordeelig Adres Speciaal Adres voor gerookt machinaal gesneden Paardevleesch. Eet het PAARDEVLEESCH van VLOGTMAN Die een prachtige gezondheid in Bloed, Zenuwen en Spieren wil opbouwen, eet Paardevleesch uit onzen winkel. Ge zult beter Uw arbeid kunnen verrichten, zonder 's avonds vermoeid te Gezouten- en Geconserveerde C Wijnen en Likeuren. Groote keuze Biscuits, Koek, e uit de bakkerij van Sanderman Rijssen. CHOCOLADE EN SUIKERWERKEN Grootestraat 12 - RIJSSEN - Telefoon 37. 7. 7, IV. 2 Liter, f 0.33 0.35 0.376 0,43 0.46 Het glas voldoet aan de hoogst mogelijk te stellen eischen. Aanbevelend, Op Schoencream, merk d' IJSBEER, worden geen bonnen of cadeaux gegeven, daarom is de kwaliteit zoo goed en de prijs zoo billijk. IJsbeersmeer poetst vlug, maakt de schoenen waterdicht, en is het beste wat er in schoen poets kan worden gemaakt. Probeer eens een doosje, ze is te krijgen in UW EIGEN COÖPERATIEVE WINKEL. r— I I I I I Drukkerij ten Cate. I Rijssensche Boterhandil? Pluimers Zn llllilllHM lünmliltfnl!

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1930 | | pagina 4