KACHELS HAARDEN G. KLEIN ROÜWELER Smederli mijzerwaren. DBSieiolÉB la. Lane KACHELS KACHELPLATEN KOLEN en TURFBAKKEN In HAARDEN leveren wij U de beste kwali teiten tegen billijken prijs. Electrische Carbid Kaars lampen en Batterijen. J. P. BRUINS, BOlIlHStr. 28. Winterprovisie. Pile BELDEÉÉ iiiPPELEI 1 L. COHEN F1IESCHE BLEIAABDAPPELEII TMS S8S® ZAADAARBAPPELEH I iilgiirtiffiiwiii mr UEff bi omstreken PRIMA GEGARANDEERD 1e NABOUW Afkomstig uit de Holterberg. G. LIGTEN3ERG, Stationsdwarsweg PRIMA ROGGESTROO. VRAAGT en DRAAGT De beste voor den laagsten prijs. Geëmailleerde Kachelplaten, en verder alle Winterartikelen. M. SMIT - WALSTRA AT Voor de Winteravonden GEBR. WESSELINK ONKRUID VRIJ. Groote voorraad Kleuren en Modellen. PRACHTIGE Alles eerste klas fabrikaat, lage prijzen /■«UHlHMIHlHUUli "HHi"H I Wederom voorradig een reuzen partij Electrische Draaierij en Kachelsmederij. Roode Star f 3,50 per mud; PHILIPS N. S. F. 4 ELECTRO TECHNISCH BUREAU i Tevens verkrijgbaar in verschillende ZIE ETALAGE. Beleefd aanbevelend, Beleefd aanbevelend, MONSTERS KOSTELOOS VERKRIJGBAAR. Bestellingen worden 200 spoedig mogelijk ingewacht. Onder geteekenden houden zich beleefd aanbevolen, voor het leveren van de wel bekende prima tegen scherp concurreerenden prijs. 3,30 per mud, aan huis bezorgd. Aanbevelend, BEEK R1JSSEN m&smsmvam®msmgsm£, 8HK 1 1 -'V OIJKIHK, Telef. 3D iser Zaairogge Janssen's Schoenwerk Alléén PARKSTRAAT I

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1928 | | pagina 4