Knip- en naailes ratte Eeiaardapneien Boeit ieweniiis. Knipcursus Rijssen. DefflonnevanSpaniar VERSCHE KLUITKALK J KACHELS „WOESTE" FORNUIZEN HOLTKAMP - BEEK 12 J.H. Waanders IL. Fa, ter Beek Loohuis Stoomzuivelfabriek „Salland Ad verteeren doet Verkoopen. Unig V erdersKolenbakken, Kolenkitten, Kachelplaten, enz. 1 Cocker Spaniel Mej. A POT, Vakteekenschool G. Voortman, Kraamverzorgster Aangifte van TWEEDE JAARS en NIEUWE LEERLINGEN Vertegenwoordiger: H. KOEDIJK. Volie Melk 12 cent per Liter. Karnemelk 6 cent per Liter. Karnemelkschepap 12 cent per Flesch. Roomboter f 1,25 per pond. D. EERDMANS Jzn. Voorradig een prachtige keuze ai In diverse kleuren en mooie modellen. ZIET ETALAGE. ZIET ETALAGE. notaris te Rijssen, zal DINSDAG 25 SEPTEM BER 1928, bij inzet en 14 dagen later bij toeslag, tel kens 's avonds 7 uur, in „DE KROON'' aldaar, voor de Erven E. J. TER KEURST publiek ver- koopen alles gelegen te Rijssen, 1. HUIS, Erf en Grond, aan de Haarstraat, groot 4,20 are, 2. HUIS, erf en grond, op de Haar, groot 12,40 are. 3. HOOILAND bij Boer kamp, 56,50 are. 4. HOOILAND Plaagsla- gen, 42 are. 5. HOOILAND, Venesla gen, 30 are, 6. HOOILAND aan Akker- dijk, 60,60 are. 7. HOOILAND in Norkerij 16 are. 8. WEILAND, aan Zun. Wal, 32,45 are. 9. 10. BOUWLAND aan Turfweg, 51,50 are in 2 perc. 11. DITO aldaar, 19,80 are. 12. DITO in Klimtyin, 17.90 are, 13. 14- DJTO in Breekeld, bij Tichelwerk, 59,50 are in 2 perc, 15. DITO aan Banisweg, 25,20 are, 16. GAARDEN aan HAG- PAD, 4,30 are. 17. 18. DITO in de Modde, 18 are in 2 perc. 19. HEIDE in Ligtenberger- veld, 1,04,00 Heet. 20, 21. VEENGROND Overtoom, 2 perc. elk 30 are. 22. DITO aan Geskesdijk, 1,65 are- 23. HEI met dennen aan Elsenerweg, 51 are. 24. BOUWLAND boven Hofmansland. 14,60 are. 25 GAARDEN in de Hag, vpqr 't spoor 3,04 are. 26, HEIDEGROND in Hoiterberg, gem. Ho}ten, 2,00,20 Heet. 27 DITO in Noetselerveld, gein. HeUendoorn, 37,30 are. Van J. SCHUITERT. GAARDEN in de Hag- §lagen, over het spoor, bij Kreykes, 29,96 are, in 4 perc. Van Wed. P. TER WEEL. GAARDEN 1,93 are in de Hag, naast No. 16 van ter Keurst, TER DEKKING mijn prachtigen „TANGORO" Dekgeld f 10,—. H. J. VAN HEEK Holtervyeg. RUSSEN. De lessen beginnen weer op MAANDAG 24 SEP TEMBER om 7 uur. Aangifte van Nieuwe Leerlingen die zelfde avond van 7-9 uur, in de Schildschool. Gediplomeerd Coupeuse. ROODE STAR Prijs f 3 per H L. bij L. ROOI MAN, in 't Gpoene Kruisbosch. Rijssen. Alle benoodigdheden voor de Teekenscbool, als TEEKENBORDEN HAKEN PASSE RDOOZEN DRIEHOEKEN, enz. worden door ons in voorraad gehouden. WEER EEN Ondergeteekende zal een cursus openen in het MAAT- KNIPPEN van Costumes, Mantels en Lingerie. Persoonlijke aanmelding op 26 September a.s. van 71/2.9 uur in de Chr. Bewaarschool waar de cursus ook wordt gehouden. Gedipl. Coupeuse, Enterbroek. «ffiHOBSsBHaR mmmmmmm Gevestigd Eschstraat 44. De MONNE koopt weer geregeld alle dagen KIPPEN en HANEN tegen hoogen prijs. Tevens geslachte Kippen verkrijgbaar. Aanbevelend, ten Huize van Ruubn. zoo spoedig mogelijk bij de Heeren IWEMA of NIJHOFF. Het Lesgeld bedraagt f 7,50. De CURSUS begint 4 OCTOBER. De Oudercommissie. VOORRADIG: DAGELIJKS VERKRIJGBAAR. Aanbevelend, Een bijzondere verrassing Waar ge vast perplex van staat, Is voor U O RADIO MINNAARS, ,,'T UNIGRO" SOLODYNETTE Apparaat Een Solodynette afstem eenheid Is daar in, subliem verwerkt. Meteen UNIGRO SOLODYNETTE toestel Is 'd ontvangst schier onbeperkt. UNIGRO? Maakte, tal van vrienden, JNIGRO? Werd met lof genoemd, Vlaar UNIGRO SOLODYNETTE toestel Wordt met méér lof nog geroemd UNIGRO SOLODYNETTE toestel Geeft door eenvoud U gerief, Daarbij is het billijk, sierlijk, En bijzonder selectief, Koopt een Unigro SOLODYNETTE toestel Dan hebt U iets bijzonders fijns, Voor een UNIGRO Solodyhette toestel Moet U bij PLUIMERS zijn. TEVENS DE BEKENDE Beleefd aanbevelend, Huizen en Land imniiHiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiniiuniniiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiii L

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1928 | | pagina 3