Uw DRUKWERK maken OP DINSDAG EN WOENSDAG 11 EN 12 SEPTEMBER A.S. HUMORISTISCHE GOLFBAAN, ZEESTORM RAD, CAKE-WALK, AUTO-CAROUSSEL, ENZ., cNZ., PRACHTIGE DANSSALON. WOENSDAG VAN 11-12 UUR PRACHTIGE OPTOCHT. BEIDE AVONDENVUURWERK. Rïjssensche Vleeschhal. |I SLAGERIJ G* Pluimers Zonen* a.s. Woensdag Openen rpc: DAVID SPAN] AR en SAM BERG. LAAT ONS Wij leveren o,a. Billijke prijzen Vlugge levering Wilt dus ook eens komen luisteven 'k Weet dat zoo'n toestelU ook past. Vertegenwoordigers voor Rijssen en Omstieken Labels Ondertrouwkaarten Orderboeken Programma's Quitanties Reglementen Rekeningen Rouwbrieven Rouwkaarten Servetten Verlovingskaarten Visitekaarten Berichtkaarten Bestelkaarten Briefkaarten Briefpapier (gelin. of ongelin blocs of losse vellen) Catalogus Correspondentiekaarten Dankbetuigingskaarten Enveloppen Etiquetten Formulieren Jaarverslagen B wk-enden maken het geachte publiek van gï Ondergeteekenden maken het geachte publiek van RIJSSEN en OMSTREKEN bekend dat ze vanaf hunne naar de eischen des tijds ingerichte Hopende door nette bediening, prima kwaliteit en scherp concurreerende prijzen, ieders gunst waardig te worden Minzaam aanbevelend, HAAR 4. Bezoekt de Volksfeesten te Holten FEESTTERREIN met groot LUNAPARK.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1928 | | pagina 4