Fa. B, E S H U I S, Uw DRUKWERK maken. FOTOGRAFIE. 2e PINKSTERDAG Atelier den geheelen dag GEOPEND J. ZANDVOORT. Ei. Hemtfen (I feii I Zeiliers Onderfurhen mei Olreeieips Klnderpahtes I. Tusveld* Door itiEeirs nel adres voor Kaas. VLOGTMAN. PRIMA KWALITEITEN LAAGSTE P R |J Z E N H. KOEDIJK, (v.h. JAN HEEDT) Prima kwaliteiten, Laagste prijken. Pinksteren I MÉ0S Adverteeren doet Verkoopen Geen Cadeaux. Geen Kortingen. MAAR Reclame-aanbieding Toilletzeep en Zeeppoeder ZIE ETALAGE. Illllllilllliii LAAT ONS Wij leveren o.a. Vlugge levering Billijke prijken iiiiiiiiii FOTOGRAAF iiiiiiai In de Rijssensche Kaashandel zijn onderstaande soorten verkrijgbaar Grootestraat 10 J TELEF. 37 TELEF. 37 Onzen steeds toenemenden verkoop bewijst, dat wij niet te veel zeggen met onze bewering, dat wü IN KWALITEIT BOVENAAN en iN PRIJS DE LAAGSTE ZIJN. Indien U de moeite wilt doen, met één keer te probeeren, zijn wij overtuigd, dat U steeds weer terugkomt. Vergelijkt onze prijzen en kwaliteiten, en oordeel dan zelf, wat u 't voordeeligst is. Wij hooren en bezorgen zonder eenige verhooging door de geheele plaats. Aanbevelend, Witte Suiker Pruimen T utti-frutti Peren Sultana Rozijnen Rijst Bruine Boonen Gruttenmeel Tarwemeel Weer eenige onzer artikelen: 24 Azijn per pond 20—24— 35 Slaolie (Delft) los per pond 45 Appelstroop 427* 24—35—50 11 13—16—20—24 13-23 5 pond 527, 5 65 Maizena (Dureyra) per pakje 13 per flesch 12 70 per kilo's bus 38 Prima losse Margarine per pond 34 cent. Port (rood) Samos Spiritus (brand) Roomboter (Markeio) Delfts Roem per flesch 85 per flesch 100 per flesch 23 per pond 110 per pond 75 3 STUKS KLAVERBLAD voor 25 CENT. 3 PAKJES RAS ZEEPPOEDER voor 25 CENT. 3 PAKJES SODEX voor 20 CENT. 11 liffliifflfiSi lÉlifiJli Berichtkaarten Bestelkaarten Briefkaarten Briefpapier (gelin. of ongeiin. blocs of losse vellen) Catalogus Correspondentiekaarten Dankbetuigingskaarten Enveloppen Etiquetten Formulieren Jaarverslagen Labels Onder trouwkaa rt en Orderboeken Programma's Quitanties Reglementen Rekeningen Rouwbrieven Rouwkaarten Servetten Verlovingskaarten Visitekaarten enz, enz. Ontvangen voor Ij iï een menwe sorteering j| Vette Edammer met Comijne per pond 75 cent Roomkaasjes van pl.m. 2 pond l 1,60 en pl.m. 1 pond 80 cent. Lunchkaasjes van pl.m. 2 pond f 1,60 en pl.m. 1 pond 80 cent. Volvette Baby Edammer wegende ca. 8 ons f 1,20 Vette Gouda Kaasjes met Comijne circa 2 pond i 1,60; 1 ponds kaasjes 80 cent. Eramentalen Kaas merk Ai bis in doosjes per geheel kaasje en in doosjes van 6 porties, per doos 85 cent Zwitsèische groene kaasjes in gekleurd San ito! a 13 cent Echte Vette boeren Leidsche per pond 80 cent. Ie soort Fabrieks Leidsche Aanbevelend, Vette Komijn Broodkaas Vette belegen Edammer Ka a 30aX Edammer bejegen 20 X Edammer 20 X Gouda 65 50 60 70 60 50 45 Gruttenmeel EENIGE ONZER 5 pond 527» 227, 18 12 12 12 Zout per pond 5, 5 Prima groene erwten witte boonen Gort Havermouth Rijst per pond 10 12—15 20 Pracht Kippenvoer 5 pond 377, Nieuw Kanariezaad 5 pond '377» Nieuwe Pruimen per pond 18 32 Tutti-frutti 50 Raapolie per flesch 44 30 35 13 13 VELE ARTIKELEN: Witte Suiker fijn en grof per pond 24 Sultana Rozijnen per Elemé rozijnen Glycerine zeep (kristal) 5 Stijfsel Prima Margarine (Hollandsch Roem per pakje 18 Maizena Duryea 14 Zwaluw lucifers 12 Sneeuwwit zeeppoeder 12 Zebra pasta per doosje 7 Poetspomade Globe 5 Sidol (busjes) per bus 12 Aanbevelend, 1' Drukkerij Ten Cate ■■■■■■■■■■■li Om een pak naar Jan Pezie te Almelo tssuKssttie 7

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1928 | | pagina 4