F Uw DRUKWERK maken. PRIMA KWALITEITEN LAAGSTE PR IJ ZEN. STAALDRAAD-MATRiSSEN no, met garantie en extra uersnt net, sleds f 12,00. H. K O E D IJ K (v.h. Jan Heedt) G. Klein tornier. Smederij oosierhofueg yoor loxeirs Maires ier Kaas. Adverteeren doet Verkoopen Geen Cadeaux. Geen Kortingen. MAAR H. KOEDIJK, (v.h. JAN HEEDT) 2 10,W. llllllllllllillllillli LAAT ONS Wij leveren o.a. Vlugge levering Billijke prijzen lilllllllllllllllililllilillü welke tegen onze bekende scherp corr»ur- reerende prijzen, zullen verkocht worten. Deze Matrassen zijn in alle afwijkende maten te leveren. In de Rijssensche Kaashandel zijn onderstaande soorten verkrijgbaar; TE LEF. 37 TELEF. 37 Berichtkaarten Bestelkaarten Briefkaarten Briefpapier (gelin. of ongeiin. blocs of losse vellen) Catalogus Correspondentiekaarten Dankbetuigingskaarten Enveloppen Etiquetten Formulieren Jaarverslagen Labels Ondertrouwkaarten Orderboeken Programma's Quitanties Reglementen Rekeningen Rouwbrieven Rouwkaarten Servetten V erlovingskaarten Visitekaarten Gruttenmeel EENIGE ONZER 5 pond 52Vs enz. enz. 22 V, 18 12 12 12 Zout per pond 5, 5 Prima groene erwten witte boonen Gort Havermouth t. Rijst per pond 10-12—15—20 Pracht Kippenvoer 5 pond 37]/3 Nieuw Kanariezaad 5 pond 37}/s Nieuwe Pruimen per pond 18—32 Tutti-frutti i( 50 Raapolie per flesch 44 VELE ARTIKELEN: Witte Suiker fijn en grof per pond 24 Sultana Rozijnen per pond 30 Elemé rozijnen 35 Glycerine zeep (kristal) 5 13 Stijfsel 13 Prima Margarine (Hollandsch Roem per pakje 18 Maizena Duryea 14 Zwaluw lucifers 12 Sneeuwwit zeeppoeder 12 Zebra pasta per doosje 7 Poetspomade Globe 6 Sidol (busjes) per bus 12 Aanbevelend, *sgm*&&emem£BgRm& *-■ Ontvangen een prachtige partij Aanbevelend, RUIME SORTEERING Prachtige décors Prima geëmailleerd. GASCOMFOREN WASCHMACHINES voor hand- en riemkracht WRINGERS KOOKPOT TEN en IJZERWAREN. Scherp concurreerende prijzen. Aanbevelend, -T" 1 pond SU ceui. - Lunchkaasjes -van pl.m. 2 pond f 1,60 en pl.m. 1 pond 80 cent. Volvette Baby Edammer wegende ca. 8 ons f 1,20 Vette Gouda Kaasjes met Comijne circa 2 pond I 1,60; 1 ponds kaasjes 80 cent. Emmentalen Kaas merk Albis in doosjes per geheel kaasje en in doosjes van 6 porties, per doos 85 cent Zwitsersche groene kaasjes in gekleurd Sanitol a 13 cent Echte Vette boeren Leidsche per pond 80 cent. Ie soort Fabrieks Leidsche 65 2e ij it 50 Vette Comijn Broodkaas 60 Vette belegen Edammer Kaas 70 30 X Edammer belegen 60 20 X Edammer 50 20 X Gouda 45 Ook voor KOUSEN zijn en blijven wij: de eerste in 't brengen van 't laatste. Gegarandeerd prima kwaliteiten, enorme sorteering, lage prijzen. Aanbevelend, TE LINTELO Drukkerij Ten Cate ii jj- - - iiW Kaas Kaas f :tili)IIWiUll iili£iiü!!K!föUH!lïiii lltllllMlHIIIIIilllUIIIIIII

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1928 | | pagina 4