Wield Wieners H o O s iloo iels noodlij voor Mn? VEROROEIHRGEÜ MffiUPii Call mmamm-imm LU D l middeosMs-Migliü - issei VERHUISD HAARSTRAAT J. ZANDVOORT, SU Z fm Nederlands» fADR I te Lintelo H c Q Stoomzuivelfabriek „Salland dan naar FOTOGRAAF yj "4lL.r% HILVERSUM (v Volle Melk \2 cent per Liter. Karnemelk 6 cent per Liter. Karnemelkschepap \2 cent per Flesch. Roomboter f per pond. D. EERDMANS Jzn. AD VERTEEREN DOET VERKOOPEN notaris te Rijssen, bericht den inzet van alles gelegen te Rijssen. Van Erven RUTG. AGTERESCH. HUIS en Erf aan Walstraat, 2.30 are op f 650. BOUWLAND aan den Turfweg, 31.40 are op f 250. Van Erven J. W. KOSTERS. HUIS en Erf aan den Nijverdalschenweg, groot 2.94 are op f 1500. GRASLAND achter Plaag- slagen, 15.90 are op f 100. VEENGROND in Schepe rend, 56.40 are op f 225. BOUWLAND Middelveen, 5.36 are op f 20. Van Erven G. J. VOORTMAN Jz. HUIS, Schuur en erf, aan de Haar, groot 1.10 are op f 950. GAARDEN in Molenstal, 3.60 are op f 200. BOUWLAND aan Banis- weg, 20.30 are op f 100. DITO aldaar, 17.30 are op f 100. HOOILAND aan Midden- 30.3G are op f 50. \S-EN BOUWLAND m den Bo^elt, 39.80 are iu are op l izo. Van R. BONNINGHORST. GRASLAND in Schepe rend, aan Ligt. Dijk, 53.30 are op f 500. Van GEBRs, NIJLAND: GRAS- en heidegr. Rijss. veld, bij Mark. grens, 97,20 are op f 600. GRASLAND Norkerij, 74,80 are op f 275. VEENGROND Twistven- ne, 13,30 are op f 10. DITO aldaar, 16,10 a. f 10. Van J. W. BAAN: BOUWTERREIN, 11,30 are, tegenover Toijen Gradus 2 perc., elk f 150. HEIDE Rijss.veld, 71,40 a. op f 20. BOUWTERREIN, 22 are, 4 perc., bij Lammers Jan op f50; f200; f250; f50. Van wed. J. H. BAAN HEIDE Rijss. veld, 67,80 a. op f10. VEENGROND! Boekelt, 38,40 a. 2 perc. f 20 en f 15. DITO Schaddenveen, 20 a. op f75. DITO bij Malo, 29,80 are op f 30. BOUWTERREIN 16,20 are, 3 perc., tegenover Toijen Gradus f 100; f125; f150. Toeslag Dinsdag 29 Mei, 's avonds 7 uur, in „de Kroon" te Rijssen. OP DE WARENWET zijn. k 20 cent per stuk verkrijgbaar bij TELEFOON 4». RENTEVERGOEDING voor deposito geplaatste gelden, met 6 maand opzage 4 pet. per jaar in Rekening Courant 3 terwijl wij een rente BELASTEN: voor Hypotheken van 5 Voorschotten 5 in Rekening Courant 5,5 Het Ka; tooris tot nadere aankoidigingGEOPr ND DINSDAGS van 71,. tot 9V2 uur. DONDERDAGS van 1\ tot 91/3 uur en ZATERDAGS van 3 tot 5 uur. HET BESTUUR. van naar De MA is eenvoudig te bedienen. Geeft een zuivere krachtige weer gave door den luidspreker. Groote selectiviteit en gevoelig heid waarborgen scherpe afstem ming op qewensebt Eurcpeesch orarospstation van esnigs beteekenis. Een verzorgde uitvoering maakt het passend in elke omgeving. Onze goedgeorganiseerde hulp dienst staat steeds ter beschikking. J 'd in «y &0 O O CJ &G Aanbevelend, Huizen en Land cm op f 30. 19- I Oosterhofweg C jLsffl ?~4 i

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1928 | | pagina 3