JfyiL electr o-technisch GESLOTEN BoeMiande! IIIEUHOIS. I Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., J. ter Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen Van af heden is de WINKEL 's avonds na HALF NEGEN 's ZATERDAGS om 9 uur. Nummer 428 .jk HET TELEFUNKEN - SER VI H - STATION UREAU Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterliik Donderdagsm i^ags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 15 regels 50 cent, elke regel met cen^ Voor den handel speciaal tarief. Brochures met talrijke persbeoordeelingen en alle inlichtingen w «n gaarne verstrekt door u/e neer bipma, stationschef alhier, is in gelijke betrekking benoemd te Kesteren. o— De fabrieksarbeider Gr. v. d. Maat herdacht dezer dagen den dag, VOOR

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1928 | | pagina 1