■PP19 AFD.MA Kinder-, Jongeheeren en Heerencostuums TE LINTELO. IV. N Eysink Rijwielen P. J. HOLTKAMP. JE ADRES LIJSTEN OUDE LIJSTEN J. Zand voort, Fotograaf Stam-, Tiw-. Slruik- en Klimrozen. Men, ttttttfe Ma's, famiiien 11 ttnisn Tulpen en COHEN uit Almelo komt a.s. Mag met bh note piii VITRAGES Wilt ge een delicatesse? Gemarineerde Haring S> en Rolmops J> ïiVV Zip wij de grootste zijn wij oe goedkoopste g SALLANDSCHE BANK merk „EXTRA FIJN" m In onze bekende goede kwaliteiten en keurige pasvorm tegen ABSOLUUT ZÉÉR LAGE PRI]ZEN. tiillili BEEK 12. KANTOOR TE RUSSEN voor het leveren van alle soorten in elke groote. Speciaal ook voor het verkleinen van EIGEN LIJ STENMALER IJ. Maarstraat, in meer dan 40 soorten. aan de Markt, Tevens levering van alle voorkomende Bloemwerken ZEER BILLIJKE PRIJZEN. H. LAMMERTINK, Elsenerstraat Vraagt dan Uwen "Winkelier Let op het Roode Etiquet op de flesch merk ttEXTRA FIJN W'MWM mmm I Hill Wij hebben eéne bizonder groote keuze Beleefd noodigen wij U uit onze collectie eens te bezichtigenGaarne willen we U deze toonen zonder koopverplichting. Dus kom eens bij ons aanloopen, 't kost U niets en verplicht tot niets. Aanbevelend, iiiiiiiraiii! RENTEVERGOEDING voor h deposito geplaatste gelden, met 6 maand opzage 4 pet. per jaar in Rekening-Courant 3 terwijl wij een rente BELASTEN voor Hypotheken van 5 Voorschotten in Rekening-Courant 5,5 Kantoor geopend op Maandag, Woensdag en Vrijdag van 11 tot 1 uur op Dinsdag en Don derdag' des avonds van 7 tot 9 uur. s het bestuur. E V SINK hebben voordeelen en eigenschappen, die speciaal het EYSINK fabrikaat kenmerken, 't Is iets fijns, iets bizonders. Probeert het. 't Is Uw belang! AGENT DEVENTER (GEVESTIGD 1S97) GESTORT KAPITAAL f900,000 RESERVES f300,000 SMITTEN-ENDE 6 GEOPEND s MAANDAGS van 9,30-12 en van 1-2 uur. EFFECTEN - COUPONS DEPOSITO - DtEKENING-CQURANT INCASSO Aanbevelend, Steeds verkrijgbaar: STANDPLAATS Bil DE NOTARIS. daarop Aanbevelend, brehhaborI BE5TE I? i Kousen 11 V 11 11 11 1 11 11 11 o ca Ni i r VLCL-Ai ïvN. <e,na(aa»-r.jk T Urennabor IS HET eenE>ren"°b°r parade UW'" UIMERS Zonen

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1927 | | pagina 4