is SIECHIS EEH WEEK, 1.1. lot 00 Hel !Eim 18 FEBRUARI «Uil ooze Mmwmamain in oaimeieo. Leesi mei aandacht deze Aduertenue eo teuens ds Adverieniies me voor- iiii io dii Had mzaterdag 19 Februari en 26 Februari. AU10 FILIAAL ie mm bij J. A. HO VELZE L, GTOOiesM 27. OPRUIMING Costumes, Jongens- eo inderoakies, Gabardifie- eo Gummiiasssi. Leppan en Resiaoien, tooen zeer lage prijzen. Op alle overige goederen 15; korting. Firma H. J. TUSVELD HALT! fflonne van Spaojar WEET U AL Ruud- zooini ais uarkedsuleesch i!.u. l'ddensMe-Mieikank - missen een stuk grasland, Adverteeren doet Vcrkoopcru beulen scuiiurije uarkeos-ronkiorst per pond 75 cent. Runder-rookuiorst 60 eau. Bi 5 pond reiucüe. Onmishaar in Enuiensoep en eoerenkool. indien U dus een van deze vier pakketten koopt, betaalt U slechts 100 centen en ontvangt U -jt bovendien nog een heele bon. ,<4 m n Stoomzuivelfabriek „Salland Centrale Vleeschhal I Besteedt deze week slechts J O O centen in ons filiaal te RIJSSEN bij A. v. VELZEL (Grootestraat 27) en U staat verbaasd, wat U hiervoor kunt koopen. -uoys H I ENTERSTRAAT Rund- en Varkensvleesch Directie .Centrale Vleeschhal" Van MA AND AG A VOND af OPRUIMING van tegen uiterst lage prijzen, Prima gepasteuriseerde Roomboter f 1,25 per pond. Volle Melk 12 cent per Liter. Karnemelk 6 cent per Liter. Karnemelkschepap 12 ct. per flesch D. EERDMANS En Groote Straat Telef. No. 44 fel m PAKKET 1. 2 pond goede bruine Boonen a 10 2 v groene Erwten k 15 2 Capucijners k 20 Soda a 31! 1 zachte Zeep f 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,07 0,13 t 1,10 plus kaartjes, maar deze week ontvangt U in plaats van 7 kaartjes een heele bon. of PAKKET 3. 2 pond verpakt Tarwebloem a 15 1 pak Havermout 1 pond zachte Zeep 1 pond Stijfsel 1 pond Pinda's 1 pak Sup. pudding- 0,12V„ - l,12Vo plus 6 kaartjes, maar deze week ontvangt in plaats van 6 kaartjes een heele bon. PAKKET 2. 2 pond prima bruine Boonen k 14. 2 i> i» groene Erwten a 16 1 v Capucijners 3 soda h 3>{i„ 1 Zeep (glycerine) f 0,28 0,32 - 0,25 -0,10 A - 0,15 plus 6 kaartjes, maar deze week ontvangt U in plaats van 6 kaartjes een heele bon. f 0,30 - 0,23 - 0,13 - 0,14 - 0,20 of PAKKET 4. 2 pak Sneeuwwit Zeeppoeder k 13 1 pak Maizena V3 pond gesort. Koekjes 2 doos Schoensmeer „Paladijn" 1 dubb. stuk Durano Huishoudzeep 1 rol Closetpapier (280) f 0,26 - 0,14 - 0,30 - 0,25 - 0,10 - 0,10 f 1,15 plus 5 kaartjes, maar deze week ontvangt U in plaats van 5 kaartjes een heele bon. Beleefd aanbevelend, llii És I 5 8 EaS I vanaf heden ruimen wij op een partij Tevens een groote keuze Nu 't Winterseizoen weer aanbreekt koopt de Monne steeds allerlei Vellen en Huiden tegen hoogen prijs, komt er mee en overtuigt U. Ook koopt hij steeds kippen en hanen tegen den hoogsten prijs. Aanbevelend, ten huize van Ruubn. dat de „Centrale Vleeschhal" ook begonnen is de prijzen van EIGENGESLACHTE VL EESCH te drukken Prima eigen geslacht steeds voorradig. Onze Etalage zal U de over tuiging schenken dat le. kwaliteit voor minderen prijs verkocht KAN worden als gij tot nu toe besteed hebt. Aanbevelend, Telef. No. 44 Groote Straat ZIE ETALAGE! RENTEVERGOEDING voor h deposito geplaatste gelden, met 6 maand opzage 4 pet. per jaar in Rekening-Courant 3 terwijl wij een rente BELASTEN: voor Hypotheken van 5 Voorschotten 5 in Rekening-Courant 55 Kantoor geopend op Maandag, ^7oensdag en Vrijdag van 11 tot 1 uur op Dinsdag en Don derdag des avonds van 7 tot 9 uur. tt Prijsnoteering Beleefd aanbevelend, tsm-sm TE HUUR groot 16 are 90 c,a. in de Vlakte. Te bevragen bij B. WOLTERINK, Schild. Te koop een best ongeveer 5 x 4 M. bij G. GEERLING, Molendijk. Neemt eens proef met onze overheerlijke gerookte Worst. N.V. Albino-Maatschappij. cAii' I'd Aardewerk 11 V u HET RESTTTTTD

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1927 | | pagina 8