->=-r Teraardebestelling mej. Meilink. Onder groote belangstelling werd gistermiddag het stoffelijk overschot van mej. C. M. Meilink, 'in leven hoofd van de naaischool der firma ter Horst en Co. te Rijssen ten grave geleid. Een schat van kransen en bloemen dekte de baar. Aan de groeve sprak de heer R E de Vaal, namens de firma ter Horst Co., 't dames comité voor de school en de leerlingen, een woord yan afscheid. Spr. roemde het karakter en de goede eigenschappen van dé overledene, die, in de 8 jaar, dat zij aan de school werkzaam was, honderden meisjes j door hét bijbrengen vin nuttige kennis ten zegen is geweest. Es. Boon vain Almelo dankte, namens de familie,voor de betoonde belangstelling.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1927 | | pagina 4