Stuart (Henry van Nieuwenhoven). Daventry, 1600 M.: 11.20 Daventry-kwartet en golf ten. 12.06 Victorian trio. 12.25 Concert. 1.20—2.20 Con cert. 3.15 Voorl&zin'g. 3.20 Lezing. 3.40 Causerie. 4.0fi Lezing. 4.20 Daven-try-kwartet. 5.35 Kincleruurtje. 0.20 Orgelbespeling. 6.40 ïuinpraatje. 6.50 Tijdsein. weer berichten en nieuws. 7.05 Concert. 7.20 Tuinbouw- praatje. 7.35 Pianosona tes. 7.15 Lezing. 8.05 Bka Mac - lariane. 8.20 Muziefc-lantasie. 9.05 Muziek. 9.20 gpe«ofc| "Wat de lage huurprijzen ieA woningen voor de gemeente-veldwachters, betre/f, wees de voorzit,, ter er op, dat deze gemeende-ambtenaar zijn en met particulieren niet gelijk zijn te stellen. Het is bovendien van belang, dat zij wonen in die "hri ijceKa maor» rvoaT-o-m mol-W ï_c._

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1927 | | pagina 3