VICTORIA-WATER door GOOR'S GEMENGD KOOR Des Donderdagsavonds Concert GRAMAFQON-PLATEN FO RNUIZ E N PRIMA ROGGESTROO -M ft VERORDENINGEN Drukkerij TEN CATE. G. PLUIMERS ZONEN. 1 BEEK 12 RIJSSEN. Mode- en Manufacturenmagazijn H, TE LINTELO, Rijssen. J. HOFFSTEE. dir. J. VAN EGMOND op de terrassen der Rijsserbcrg. Gewone prijzen* Entree vrij* Geheel nieuw van f 2,- voor f 1,25* 'élmdustrie BEZOEKT HEDENAVOND HET Bekende merken o.a. Odéon, Beka enz. OOSTERHOFWEG 42. Ondergeteekende kan uit voorraad bezorgen G. J. BAAN, Maarstraat 42. Mi AON op de Warenwet, zijn a 20 cent per stuk verkrijgbaar bij GERMAAN- J RIJWIELEN IvWer ven -Meppel V ertegenwoordiger Oberlahnstein Voor famihegebruik speciaal aanbevolen in heele Literflesschen met schroefsluiting. Verkrijgbaar bij H. SPENKELINK, Elsenerstr. Rijssen. (KLEIN PARTIJTJE) Aanbevelend, J. Ti ra - T>, HET MEEST VOLMAAKTE HOLLANDSCHE RIJWIEL VERTEGENWOORDIGERS; Qpenluchtconcert G. Pluimers Zonen. I «SSRSBSSESaBI P. J. H0LTKKMP

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1924 | | pagina 3