3 EN 4 NOVEMBER 1922 IN DE ZAAL VAN HET PARKGEBOUW VOOR DE GEMEENTEN RUSSEN, WIERDEN, ALMELO, GOOR, NIJVERDAL, MARKELO EN HOLTEN. TE RUSSEN Vraagprogramma's met inschrijfbiljet ver krijgbaar vanaf 20 September bij G. GEERLING, Molendijk en G. DRENTH, Volkspark Rijssen. Sluiting der inschrijving 19 October a.s. i,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 4