GROOTE OPRUIMING in de afcfeelmg Manufacturen der Coöperatie „Rijssen'. DINSDAG 19 SEPTEMBER a.s. GROOTE OPRUIMING van diverse goederen, beoevens een belangrijke partij lappen, 8! COÖPERATIE „RUS: AppelenenPeren EET NU FRUIT, DRUIVEN APPELEN - H. J. VLO BANANEN PEREN. PRACHTIGE CITROENEN C A C A Oa lm men oirin en nikkelm&nluur. iiiif Piifleniieüis ii f mm. laiüm. ieffini! ia iia, roodkoper i urm staal, looliii. M en zwart met iiem deksel. reifileimioisieüee mm m kaler, E. BOUWMEESTER Ern. De winkel is geopend voor het publiek des namiddags 2 uur, P.S. De afd. Manufacturen zal dien dag des voormiddags gesloten zijn. Bij voldoende opgave leveren wij U voor f 2,50 per mud PRIMA KLEI-AARDAPPELEN. Opgaven worden ZOO SPOEDING MOGELIJK ingewacht BETALING a CONTANT. Wed. I. Cohen Zn. NEEMT EENS PROEF MET ONZE Ontvangen voor den Winter Schuine en ronde kolenbakken. Gas- en Petroleumlampen. a s m 8 CENT PER ONS. OVERHEERLIJK. Turfbakken; Kolenschoppen, gewone en met porceiemen handvatten, Verder alie soorten EMAILLE-, ZINK-, BLIK- en KOPERWERKEN. stelt men prijs op prima kwali teit APPELEN en PEREN. Kom dan hedenavond, wij heb ben groote voorraad. Tevens alle soorten GROEN TEN tegen lage prijzen. Aanbevelend, N.B. Zaterdagavond 23 Septem ber, is onze zaak GESLOTEN. WORDEN SPOEDIG EN BILLIJK GELEVERD DOOR Aanbevelend, Zeeuwsche K I DRUKWERKEN Drukkerij Ten Cate hi m mm hels m iiniaiü.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 3