RIJWIELHANDEL ARM. J„ NODES, HieutuelilanliescDljffesappelen ie sneuen ziizn. TE LIMTELO OHNERTROUUIKjlfiRTEII Gerat li j T J. H. Herman ter Weel. Wierdensche Straat, RIJSSEN, levert beneden elke concurrentie ALLE SOORTEN KAAS. Kippenhouders ELCK WAT WILS. J m 'mam W. BOSCH. H. Th. TUSVELD. VOOR DAMES: VOOR HEEREN: VOOR KINDEREN: Mijwielera.. nieuwe pruimedanten Prijsnoteering P. S L UI Sy Opfokvoer. Gemengd Kippenvoer De grootste keuze, de kleinste prijzen en de allerbeste kwaliteiten. Rijssensche Drukkerij G. ten Gate Hzn V ertegenwoordiger Wilt ge de leg uwer kippen bevor deren en tevens gereinigd kippenvoer hebben, betrek het dan van onderstaand adres. De prijs is zeer billijk en het voer is prachtig. De prijzen zijn als volgt bij 5 pond. Gem. voer samengesteld uit kleine mas, dikke gerst, tarwe met veel boek weit 42,5 cent. Gem. voer samengesteld uit kleine mais, haver, tarwe met veel boekweit 42,5 cent. Gem. voer samengesteld uit gebroken mais, dikke gerst, tarwe met veel boek weit 40 cent. Zeer kleine mais 37,5 cent. Boekweit 60 cent. Kanariezaad 60 cent. Hennepzaad 67,5 cent, Kuikenvoer 57,5 cent. Gerst (dikke) 45 cent. Tarwe 45 cent. Haver (dikke) 45 cent. Kuikenrijst 45 cent. Duivenboonen 75 cent, N.B. Zooeven ontvangen a 35 cent per pond. 70 cent per pond. Aanbevelend, N.B. Betaalt de hoogste markt voor eieren. Te koop aangeboden: 1—8 witte Wiandotte broed 1921 bekroonde dieren, puik leggend. Een kloek met 20 kuikens van bovenstaande toom, 14 dagen oud Een idem met 15 kuikens, 5 da gen oud. Volgende week af te geven een partij 2 daags kuikens van patrijs leghorns, desgewenscht met kloeken. Aan hetzelfde adres een nacht hok te koop voor 10 a 12 kippen. Prijzen billijk. Alles te zien bij G. GEERLING Molendijk. Ochtendvoer 15 cent per pond. Duivenboonen 17 Wikken 19 Lijnzaad 20 Mais 8 Hennep 14 Boekweit 12 Wit vogelzaad 12 per 5 pond 11,5 p. p. Haver 9 ct. per pond, per 100 pnd. f 8,50. f 8,25 per 100 pd., bij 5pd.8,5 ct. p.p. 16, en 20 ct. per poi Erwten 17 Witte boonen 15 Appels 70 Havermout 14 Witte suiker 29 Zout 6 Zeep J8 Stijfsel 16 Soda 5 Meel bij 5 pond 12, Vermecellie lijn en grof 32,5 ct. p.p. Cacao 12 cent per ons. Sneeuwwit 14 cent per pakje. Presto 14 Lucifers Zwaluw 25 cent p. pakje. Beleeld aanbevelend, d. hebben we eene onovertroffen keuze In zijden, wollen en katoenen stoffen, waaronder zeer fraaie en allerlaatste nouveauté's, frotté's, voiles etc., in onze bekende, solide kwaliteiten. hebben we speciaal aan te bieden„SCHILLER HEMDE N", DE mode voor dit saison, voortsprach tige zelfbinders, diplomaten (vlindertjes), fantasiesokken, boord- en manchetknoopen, dasspelden enz. enz. waschechte katoenen pakjes, halve- en sportkousen. Gebreid goed Fantasiefabriek Dedemsvaart enz. enz. Aanbevelend, worden door ons in den kortst mogelijken tijd geleverd. mmmmszmmsss T- (SPm worden door ons in den kortst i mogelijken tijd geleverd. CORRESPONDENTIE. Het vervolg op de „Reiskrabbels" moet, wegens plaatsgebrek, tot het vol gend nummer blijven liggen. W&TverelcIcGH &Igezneejo.e h&wr&mderin^/ *4 Wf£LINDUSTR9! lUJ.vonVfervcn. HOTEL Steeds Van ai jken prijs n v rl ij n ÜT H. J. VLOGTMAN

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 3