Dinsdags en UfoensESagsauonds ENTERWEG maakt het geacht Publiek van Rijssen en Om streken bekend, dat bij hem JOüs, lEllüfl fiimeio Iücd- in laimaciies M. iw&mm - lal», is verkrijgbaar is voor 70 CENT PER POND en HAMMEN voor 60 cent per pond. Gereserveerd voor de Coöperatie Rijssen. Verordeningen PRIJS 20CENT. Karnmachines. Het kantoor der Midden- stands-Credietbank is voor Bankzaken geopend van 6-8 uur* Rijssensche Drukkerij 8 G* ten Gate Hzn. betreffende de Warenwet zijn als nog verkrijgbaar bij den Uitgever G. TEN CATE Hzn. fg worden door ons in den kortst g mogelijker) tijd oreleverd. - j Soiled en concurreerend adres, voer Repereeren en ruilen van oude machines zeer billijk. Vertegenwoordiger mm 'immm pil!ll!!!II!!l!!l!l!!l!i!ll!lll||!!lllll!!lllllil!i!HIIIIilIi||||||!lii!!ii|j!ll!!||!||KJ|!|||||||n!inj| |]r!U!iili!i!il!iiiiilillil!ii!il!llilllilll!l!!!]ii!!!!lilii!'||||!|||][!li||||||!|i|||jiij|iillli|jll||j|il G. TUSVELD VARK NS

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1921 | | pagina 4