DRUKWERK l li v» ui ittiie TafeaK u I. J. Ml. M a m Doller ui lel leste oeoeesmiddei is Meüescti ie eten uit de Rüssensde Miaodei iemdisïloisüïaiiü, lief si lüni. BOUWMATERIALEN. J. ROOSINK 8 Een goed en billijkadres Rijssensche Drukkerij H. J. VLOGTMAN. KUNSTMESTSTOFFEN SCHUURMAN. Prijsopgaven kosteloos* ATTENTIE! R Th* TUSVELD Zn* COIFFEUR» Maarstraat, RIJSSEN niin voor^het vervaardigen van alle soorten is de MAARSTRAAT 709 Kwaliteit als voor den oorlog. 'Tevens verkrijgbaar twee goedkoope soorten Pruim- en Rooktabak, in prijzen van 65 en 85 ct. per pond. Bij ieder winkelier verkrijgbaar. Aanbevelend, B. J. KOEDIJK. als u ziek geweest is als u zwakke longen hebt als u geen eetlust hebt als u zwaren arbeid hebt te verrichten en hij zal u raden EN U ZAL GENEZING VINDEN. Groote voorraad verbeterde versteende CEMENTPAN NEN, PUTRINGEN, RIOOLBUIZEN in verschillende soorten» BETONTEGELS 30 x 30 cM., GRESBUJZEN, VLOEREN in rood en blauw, SCHELPKALK, LAND- BOUWKALK, prima PORTLAND-CEMENT, witte en gekleurde TEGELS I5[J5 en J3[J3 vanaf 5 ct. Aanbevelend 1IUiUt!)l8ilin!!ill!l!l!!l!ll!l!!lltHIHin!!!!!iliUIII!i!!!!!!!llllll'!l!!!ll!l)!!!l!!!l!t!n!Uiilllll!III!!ll!!l!!l!!l!ill!!!IIHl>llllill!l!!!l!il!!!!llllnilllHllQ!)!l!!lII Ondergeteekende verft elke week ZWART, BLAUW en GROEN, BLAUWE ROKKEN en LINNEN. Zuiver Indigo blauw. Verder alle voorkomende werkzaamheden. Aanbevelend, PARFUME- R 1 N 5 TOILET ARTIKELEN ^<XXKXXÏ$^<XXXXX5 iXXXXXJ^XXXXXStXXXiöOïXXXXXXXXXXXXÏ 5 SIGAREN SIGARETTEN TABAK 0 fitaHISiPHlIllil OOOOOi^ÏjOOOOOOOüOOOOOOCïOOOOOOOOOOOOOOod

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 4