VERSCHE METWORST afkomstig uit de Rond- en Varkensslagerij van G. TUSVELD, Enterweg Coöp. Bakkerij en Winkelver. „Rij ssen BEKERWEDSTRIJDEN 1e RONDE ZONDAG a.s 2 uur allen naar het voetbalterrein RI.V. II - HERACLES IV. miieiisüiifrHiBttÉ I Rouwbrieven G. PLUIMERS Gedurende de Nieuwjaarsweek ruimen wij SIGAREN in prijzen van 6 tot 15 cent, thans verpakt in groote kisten, op voor 5 CENT PER STUK. 11 STUKS VOOR 50 CENT. ZIE ONZE ETALAGE. ZIE ONZE ETALAGE. J. OLDEKAMP ZONEN. DAGELIJKS VERKRIJGBAAR: H. HOSPERS CORRESPONDENT Arbeidsbemiddeling. lohan Jansen Min. fllBiiili thuis V ertegen woordiger Rijssensclie Drukkerij I G. ten Gate Hzn. I Bonds-Motor- en Bonds-Rijwiel-Hersteller, Enterweg, RIJSSEN. Gr os man, wenscht de inwoners van Rijssen en Omstreken een gelukkig Nieuwjaar. H. J. I jogt man, Wierdensche Straat, wenscht vrienden en bekenden een ge lukkig Nieuwjaar. Wed. II'. G. Meinders, .f Wierdensche Straat. II'. A. Dollekamp. p f Horlogee. G. Pluimers, l',nierstraat, Böudsrijwiel- en Bondsmotorhersteller. p. H. R. Struik, Enterstraat, p. Rijwielen- en Motorenhandel. Ligtenberg', RIJSSEN wenscht 200 spoedig mogelijk een perceel gronciwerk aan te "besneden. Burgemeester en Wethouders van Rijssen maken bekend, dat met ingang van 1 januari e.k. als oor nes po n d en t der a rbei dsbemidd ei i ng in d.ere gemeente optreedt r'CtKC.'aa r a 1 n i e E i s c n c r z r a a t 2 4 dim'-.preekuur houdt ton gemevnte- liuim (wiehl) eiken MAANDAG t-n VRi|l )A(s des avonjds van 7 tikt i-; uur. hiij- sen, 27 December .1020. burgemeester en Wethouders voornoemd, J. KNOTTENBELT, Burg. BOSMA, lo.-Secretaris. RUSSEN. Rentevergoeding In Rekening-Courant 3,(2 °!o Deposito's 4 °lo met 6 mnd. opzage. Verstrekt gelden op aanvrage onder hypotheek en borgtocht, op nader overeen te komen voor waarden. Het kantoor is geopend Dinsdag en Woensdag van iedere week, des avonds van 8 tot 10 uur. De Directeur, IT. KWIKKELO. n UP/OH ist bebrouwhaar. s Avonds altijd op M worden door ons in den koi tst n mogelijken tijd geleverd, WUBBEU nOTARlS SE Ei

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 2