DRUKWERK s* a. z r r W. BO! >CH, ROMANSJ m m 0^ ROGGEBROOD d ft- uoorradiDTiiomseiaKhenmeei, Kainiei en iiiiom. BOUWMATERIALEN. in voor SENSCHE KAASHANDEL zijn alle soorten Sleed: waaronder ook Hollandsche Edammer Volvet. Heerlijk Rook Paardenvleesch vanaf 50 ct. pond tot 90 ct. GROOTE STRAAT RIJSSEN. Een goed en billijk adres icnshe Drukt r r m x m s Fijne volvette KAAS H. Th. TUSVELD Zn» soorten rossier in a 10 KUNSTMESTSTOFFEN W. SCHUURMAN. Altijd versche EIEREN uit eigen Hoendertuin. Cacaopoeder 22 pet. vetgehalte slechts 15 cent per ons. ui ver fsopgavttï kosteloos» erij o S P* s m z 8 1- 3 I -m r m r 3L c n vootzkü van Rijksmerk» Ent er weg RIJSSEN. Wilt U een goede sigaar voor Uw vraagt dan een van onderstaande merken voor liet vervaardigen van alle soorten is de MAARSTRAAT 709 it H m 3» (fi H m ft m e M o B g- C in m z <7Q Verkrijgbaar bij Ondergeteekende verft elke week ZWAR iBLAUW en GROEN, B L A U W E ROK K E N en LIN N E N. Ziuver Indigo blauw» Verder alle voorkomende werkzaamheden» Aanbevelend, MARÉCHAL Ni L 10 ct, KOSMOS 7 eb VLINDERTJ 8 eb IMP RIAL CLUB 10 eb Aanbevelend, J» KOEDIJK. Groote voorraad verbeterde versteende CEMENTPAN NÈN, PUTRINGEN, RIOOLBUIZEN in verschillende soorten, BETONTEGELS 30 x 30 cM„ GRESBUIZEN, VLOEREN in rood en blauw, SCHELPKALK, LAND BOUWKALK, prima PORTLAND-CEMENT, witte en gekleurde TEGELS 15115 en J 3j 3 vanaf 5 ct. .Aanbevelend v jj i <r* m 8 8 O I H 3 H syiiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii M MS ijlïiiiiiii! :ijiiii!iiiiiliii!itliliiiiillllllllllll!l! J. VLOGTMAN iliHUiiOiiilHUmuiiitülUtitilHüiHMÜtiiiHMilllMÜitülilllH

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 4