imigïliiassieif fieel, ieioiii in HM. BOUWMATERIALEN. H. A. HÖDES jnr m ar m ik londsrüiiel-1 MMer. EiEüiliï. ROOKT IMPERIAL CLUB 10 CT VLINDERTJE 8 CT. VOOR BRUILOFTEN PARTIJEN hebben wij steeds groote voorraad en prima kwaliteiten H. I. VLOOTMAN. Groote Straat 333, RIJSSEN. DRUKWERK mms: züp iilie zeias BROUWERS AARDEWERK KUNSTMESTSTOFFEN W. SCHUURMAN. DOET THANS UW VOORDEEL bij den aankoop van Schoenen JULIANASTR. RUSSEN Een goed en billijk adres Rijssensche Drukkerij m s k) in het Filiaal van de Firma F. M, Cl ROHOF Gedurende de maand Augustus geven we op de reeds laag gestelde prijzen 5 pCt* korting* ZIE ETALAGES* ZIE ETALAGES* mi n. PI IIIMCOQ Prijsopgaven kosteloos* ZIE ETALAGE. Groote voorraad verbeterde versteende CEMENTPAN NEN, PUTRINGEN, RIOOLBUIZEN in verschillende soorten, BETONTEGELS 30 x 30 cM., GRESBUIZEN, VLOEREN in rood en blauw, SCHELPKALK, LAND- BOUWKALK, prima PORTLAND-CEMENT, witte en gekleurde TEGELS 15)15 en 13)13 vanaf 5 ct. Aanbevelend, Daar er thans zoo weinig treinen nog loopen, Is het dubbel raadzaam een rijwiel te koopen. Maar koop dan 'n SU PER BA, dit raad 'k met vuur. 'n SUPERBA is prima, secuur en niet duur Voor alles: ge kunt op SUPERBA vertrouwen" Behoeft niet te duwen, te dragen, te sjouwen. Hij raakt nooit van streek en krijgt nimmer kuur: 'n "SUPERBA is prima, secuur en niet duur Gij hebt geen bezwaren met bel of met banden, Met freewheel of trapper, met velgen of randen. Gij breekt niet Uw ketting,"zakt niet door uw stuur, 'n SUPERBA is prima, secuur en niet duur! Hij geeft u gemalrdjh, hij geeft u vermaken, Gij vindt stellig een dubbel plezier in uw zaken Een dubbel genot in de schoone natuur, 'n SUPERBA is prima, secuur en niet duur lil! 1! II m. ma - mm mm voor het vervaardigen van alle soorten is de HAARSTRAAT 709 S - Ws B a U 8 W Ê3 g Ill Willi i i n M

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 4