Hedenavond om 8 uur Zware iels kooi m tiener i li. mmm, MM mm, Bieten en groens, iipeieo, Mi mm, Riode lenen, Giftenen. Wed» L Cohen Zn. ROGGEMEEL, D. EERDMANS Jzn. LOUIS PAGRACH I HOLTEN. OPRUIMING VOUWWAGENS B. J. Prinsen, Almelo. Paarden Rookvleesch Eet Paarden Rookvleesch H. J. VLOOTMAN BEDENKT UW VOORDEEL! Koopt Uw SIGAREN en CIGARETTEN aliéé in ome Winkels COOP. WINKELVN. RIJSSEN Nieuwe Haring als zalm zoo fijn. P rima ROGGEMEEL voor de voer f 17,- per 140 pond, ook aan zaad verkrijgbaar» Indien ge de moeite neemt, het meel te zien, zijt ge vast kooper I TABAK, SIGAREN, Koloniale waren enz. Puike Aardappelen 25 cent de vijfkop» Groote Boonen 10 cent het Kilo» Alles tegen scherp concurreerende prijken» Aanbevelend, van een partij beveelt ieder Dokter aan voor zwakke Mensehen, en U krijgt Uw krachten terug, maar koopt dan van de BESTE kwaliteit bij Groote Straat 333 - RIjSSEN in il!ll!li:!!ii!l!llliiN;:i!lll!!iilll!:;!i!l!lliiili!i!i!!i!lllii I i m uilüH Hi! ;i 'ill I l il I ii Ui!,lilljiiiiilil:: l!!lll!ll!!ll!!lll'!!!lll!l!!!lilllll!!!!!ll!ll!li!ll!lilli!<l!r!!iililll!lHII!ll!!i!!!!l!llll!l!i!!ill!ll!lilll!ll!l!!ll!l!!il!

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 3