Hiermede maken wij aan onze leden bekend» dat HEDEN ZATERDAG ONZE NIEUWE ZAAK IN DE GROOTE STRAAT ZAL WORDEN. Tevens vestigen we de aandacht van *t geachte publiek er op dat we ons SPECIAAL op R O O K-A RTIKELEN n.l. SIGARETTEN en SIGAREN rullen toeleggen. Waarvoor de Winkel DONDERDAGSAVONDS TOT 8 UUR ZATERDAGSAVONDS TOT 9 UUR zal GEOPEND zijn. Vertrouwende dat onze leden en vooral de jongere generatie hunne eigene belangen begrijpen en in hun eigen winkels hun inkoopen zullen doen. Het Bestuur Coöp. „RÏJSSEN". en wmm SIS ppgpg JgSÏ lü Ig|f O

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 4