ATLAS IDEAL GUMMI-HAKKEN Vraagt alleen dit merk. H. J. V LOGT MAN VOOR PRIMA LIKEUREN Rouwbrieven Muursteentjes W. Schuurman. Versche Eieren. Adverteert in dit m x gr s DRUKWERK JE ADRES BouwmateriJfeii* W* Sèhirnrman* AGENT H. J. VLOGTMAN o K m Een goed en billijk adres Rijssensche Drukkerij g N 2 ra w ra o ZIJN DE BESTE IN HET GEBRUIK CEMENTPUTTEN prima portland-cement» - Coenraad Ehrenhard Fa, Gebr* Nijeboer, Almelo Rifssensch e Dr ufffeerij Gl ten Gate Hzn* Witte en gekleurde in vejScMlende grootte en soorten vanaf 5 et. bij Altijd VERSCHE EIEREN uit eigen HOENDERTUIN voorradig. S[ T 2 rn z :u I z H Pö C p c c 2. o vo Prijsópgaven kosteloos, Voorradig voor gierkelders enz. CEMENTRIOLEN en BUIZEN» GRESBUIZEN, CEMENTPAN N EN BETONTEGELS 20 x 30 c.M. LAIN DBOUWK ALR,SCHELPKA] ,K VLOEREN en PLAVUIZEN m tood en blauw en Aanbevelend, 2e Oosterhofd wars weg No, J 25. hebben wij aangesteld als voor den verkoop van onze be kende NAAÏ-.'WASCH- en KARN- MACHINBS. Schutten straat 21, Telefoon 3 3 8, Elektrische inrichting v. reparaties. Prima NAALDEN voorradig. worden door ons in den kortst mogelij ken tijd geleverd. Groote Straat 333. j— M Ai /O ffi 8 3 o *-} NI NI H PI s V m 73 3 cr r m r co 3 m --JL O !-t '-t voor het vervaardigen van alle soorten is de MAARSTRAAT 709 i OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖOÖOO":%- OOöOöOOOOOOOOOOOOOp j !j!illllllIIIIIIII[||lllilllllll!lllllllllllilllillllllllllll!lllllllll||||Ililllll|)||H]li!!!ll!jl!ilj|l!lll!j f rv 00 co A> 0 pT 2- <j HHi J-- i 3 cr <v P P CO 743 'J- H n i

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 4