1' It ueen werkelijk prima sigaar? No. 12. T A B A KS.-M ATT E N 75 CENT. QLDEKAMP LEON IMPERIAL 10 CENTS SIGAAR. Rouwbrieven Muursteentjes W. Schuurman. Versche Eieren» .vl^-'gtmAn DRUKWERK Vorstenlanden-zandblad. 5 cents sigaar. Bouwmaterialen. W* Schuurman* JE AGENT m 3 s- z m 5" Een goed en billijk adres Rijssensche Drukkerij iiiiiniiiiiniHiiiiiiiinniiRniiitintiiiiniiEnRiiiiiin ROOKT DAN ONS RECI AMHMHRK CEMENTPUTTEN prima portland-cement» Coenraad Ehrenhard Fa» Gebr. Ni jeboer, Almelo Rijssensche Drukke! j I G. ten Gate Hzn. Witte en gekleurde in verschillende grootte en soorten vanaf 5 et. bij Altijd VERSCHE EIEREN -at eigen HOENDERTUIN "Ct ï«3ig» Ait m ro XI 2. o Prijsopgaven kosteloos. 5 4 II i ii!!HII!i!l!ll! iilr Voorradig voor bierkelders enz. CEMENTRIQLEN en BUIZEN, gresbuizen, cementpannen BETONTEGELS 2ü x 30 c.M. LANDBOÜWKALK,SCHELPKALK VLOEREN en PLAVUIZEN in rood en blauw en Aanbevelend, 2e Qosterhofdwarsweg No. 125 hebben wij aangesteld als voor den verkoop van onze be kende NAAI-, WASCH- en KAR.N- MACHINES. Schuitenstraaf 21, Telefoon 318, Eleetrische inrichting v, reparaties. Prima NAALDEN voorradig» ii yu vc? P worden door ons in den kortst mógelijken tijd geleverd. y* -Jl 333, rn N 5 'rA Q 8 r 5 W 'Tl O /O wAj f-H u ffl z H rn ,13 C/1 H M o B CiJ GO m z O) S3 G G (X! voor het vervaardigen van alle soorten is de MAARSTRAAT 709 R W;; MKüllill t! !ii lira! iili ii mrnnmnijii!! H i in-.hi il jijtjllUilUiilji "lliiiliil.iiiili ii i|i i l"Hi I' i HiüHI urn |H|lj|{ iilililSiilii! iHiiiiiilimiiSln .dL.A.'AA.-*. K' - °i O IC? O "t cn w-e A ;'JticsixSrZ'Si&aSBSBCKt&.l: m O ns H !-T- O O- c O O H !""s 2 - IA'-»- --

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 4