GRAS VLEESCHWARÉN. I G. TUSVELD Wzn. J berijdt Uitsluitend VAST GOED j Ei fijne ffgseii Eau de sofegoe of Odeur is !oi s! T. evens luxe doozen zeep. I I ZiE ETALAGE. 1 WSc f iu urma n. Bitteid r iioe siiriis iieisen. I Puike nieuwe Aardappelen Wed. L COHEN Zn. NTERV Schonfeld Wicher a w leners Schönfeld Wicher )0!S€ V ersclie cn Gerookte J. H. HERMAN TER WEEL H. E. STRUIK. een nette dienstbode, Betuwer Kersen en Aardbeien. en alle soorten Groenten s W f€ ,11 MOTORRIJWIEL lM**i***mÊÊÊKIÈÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊmm publiek verkoopent puDhek verkoopen t #?V jp% M De dattim van opening zal nader worden I bekend gemaakt. 1 t S Bloemen en Tusveld: J B publiek verkoopen V an M. V, aJends wil éui iëiy Wmi. publiek verkoopen fhomasskkkenm eel Kalizout 20 pCt f 6/35 Kaïniet 12 pCt, f 5,20 pobüek verkoopen j Adverteert m dit blad. Hedenavond en in den vervolge iederen dag groote aanvoer van nieuwe tegen scherp concurrerende prijzen, f r Van Erven J. S. Tusveld 20 perc. in de Eis maat, bij dj. KKS v ?PeA za: a-s- dinsdag Bassen; met 2 groote'nTweidei perceeien, L j vuEbrs. i\OEDijK (Jan Heedt): j 16 j;erc. inZuna, aan de?i Blokdijk,I bij Kidman, met "1 groote narveiden. •W.A I g Sp peiqeeien, wassende in het imterveen. Aanvang bij de Keet, J Wn f Wtans te Rijssen, zal a.s. Woens- üag 23 juni, s avonds 7 uur, bij 'ptÏcc^ï te Rlisser:' voor de STAD KljSSEN, f BSg ^8^ «ssl y 16 perceeien, en O oereeeien ■alles, liggende in de .Verdeel ingeii Aanbevelend, j ucmUIInn notaris te Rijssen, bericht den in- I zet van cules gelegen te Rijssen, voor de ij 1 na te noemen eigenaren 1 1. VAEKENSM ESTERj mei j 1 u eiland aan den Enterweg «rooi 45.60 are. "j -I De .schuur is In 1913 gebouw I H voorzien van automatische voeder- I bakken en berekend op 100 varkens 1 Staat op f 2350, D. Berdmans 2. BOUWLAND bij den Enter- weg, naast het huis van den Bur-1 ii!!i|«!|«<!-'|i|||H!ïii«.,H|!iim|iiii|mtii|jiir«iijtijnifj|||||?tutlir!jfIi;ij},,„i,ni,!jlJ„j!I,;„({I|l|il!l!i.|mn gemeester, groot 14M are, op. f400 J. C. Lammers: o. rlUlb, waarin 2 won., met 1 erf, m de Tabaksgaarden, groot V 1.90 are, op f 1725.— B. Beldmax te Rijssen, zal a.s. Donder- I T -V GkAvsumND en heide in de Juni, js avonds 7 uur, bij nfH1"/' 011 fJ" woonhuis, groot s i te Rijssen, J 1 %'j0 ;i!C> op 1 1200. 5. GRAS- en VEENGROND in i het Schepereind, gr00t 57.80 are, I op f 6o0.f ONDER MEER: s Süsgr gg '6 1 1 Verkrijgbaar bij uur, Jn „de Kroon^'te'Rijiem^ j 2 perc. in het Opbreek, bij Enter- weg, met naw. j A an wed. G.- Gerritsen .'•wc. in cle Plaagslagen, met naw. 1 na weide in het Opbroek. 1 naweide bij de Pelmolen. Van wed. H. Lankkamp 1 perc. in hef Oobroek, bij het deimenbosdj van IIoJ. Dit per ceel zal daarna voor 6 JAAR wor den VERPACHT bevraagd uiiiiyif... v LP WAS, orn zoo spoedig mo- i;I k ui dienst te tred Gebrs. PAGRkACH, Spoorst!'. I I Gevraagd tegen half Augustus Adres; T. RÖELOFS, Molen dijk, Rijssen. liilllSï Si SS Csd liJJ li fii# icaaid notaris te Rijssen, zal a.s. Vrijdag 2o juni, s avonds 7 uur, bij Sc hu ti jen te Rijssen, te koop. F. N. 1 cyl. 25, P. K. Kick-starter, vrijl. 2 veis- n. In goe den staat. Te bezichtigen Rijssen 1 faarstraai 418. I Aanbevelend, A. Bökkerink. Van Dr. Stokkers G perc. bij ivi ukken l oone in Zuna met naw. 27 perc. in het Veerenland. 8 perc. in de Modde, mei naw. Van II. H. de Goeijen 2 perc. in de Modde. 2 aan den Akkerdijk. i naw. bij Wind Gerdiene. Van wee!. H. j. Danmenberu Mz. 3 perc. aan den doller we in Hoogemaat. 18 pCt. f 11.10. alles per 100 Kg. Dagelijks verkrijgbaar bij notaris te Rijssen, zal Maandag 28 Juni, s avonds uur, in ,,d6 Kroonu te Rijssen, i e koop voor spotprijs Aanvragen aan het Weekblad voor I I Rijssen. i Aanbevelend, iiiiiHii 1 jps» gsm &5SS3 JK1X1 lid 111. 2 UUr n CTC {ip T /-*„ in sa Cülllllül

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 2