5 0 Wilt u An. "werkelijk prima sigaar? ATT EN 75 CENT Rouwbrieven Schuurman. 4—kemt gij W. Schuurman. PRIMA BADSTOF HOSPITAALDOEK voor wiegekleedjes etc. TE LINTELO Vorsten la -J zandblad 5 cents sigaar. ZcnvmscHe Bouwmaterialen. W. Schuurman. AGENT DE AMSTERD AMSCHE SPAARKAS ZOO NS ET Voor Ouders van lederen Stand. een net dagmeisje. ROC N ONS RECLAMEMERK CEMENTPUTTEN prima portland-cement. Coenraad Ehrenhard Fa. Gebr. Nijeboer, Almelo I Rijssensch'e Drukkerij j W itte en gekleumde in verschillende grootte en soorten vanaf 5 ct. bij DAMRAK 4a AMSTERDAM T homasslakkenmeel Kalizout 20 pCt. f 6fi5 Kamiet 12 pCt. f 5,20 Wij hebben ontvangen voor Lakens,. Luiers, Handdoeken, Handschoenen enz. Ook hebben we voorraad h uitsluitend eerste kwaliteit a Msre^ Voorradig voor gierkelders enz. CEMENTRIOLEN en BUIZEN, GRESBUIZEN, CEMENTPANNEN BETONTEGELS 20 x 30 c.M. LANDBOUWKALK, SCHELPKALK VLOEREN en PLAVUIZEN in rood en feiauw en Aanbevelend, 2e Oosterhofdwarsweg No. 125 hebben wij aangesteld ais voor den verkoop van onze be kende NAAI-, WASCH- en KARN- MACHINES. Schuttenstraat 21, Telefoon 318. Electrische inrichting v. reparaties. B worden door ons in den kortst mogelijken tijd geleverd. Alle boeken, die in de bladen worden aangeboden, worden door ons tegen DENZELFDEN PRiJS GELEVERD. Bestel dus uw boeken niet zelf dan bespaart ge u onkosten. fa. NIEUWEN HU IS.' HET DOEL VAN VRAAGT DAN PROSPECTUS. GEVRAAGD Waar zegt de Uitgever. 18 pCt. f II.10. alles per 100 Kg. Dagelijks verkrijgbaar bij Beleefd aanbevelend, i g?^ggatf»iaa:'<a63SM^g«ir%iiwmwum«!gacuugM— i m h it i "in pilillSHUliHSIJUiiiUi'IHWIillliiillüHllilliamUiHIllllliillllliaHaiHiiUllllHillHII T I I

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 2