KENT GIJ ZOG NIET LEON IMPERIAL WSchuurman KAAS DRUKWERK Adverteert in dit blad Bouwmaterialen. W. Schuurman. DE AMSTERDAMSCHE SPAARKAS Voor Ouders van lederen Stand. AGENT Een goed en billijk adres GROOTE AFSLAG H. J. VLOGTMAN Rijssensche Drukkerij CEMENTPUTTEN prima portland-cement. DAMRAK 48 AMSTERDAM Coenraad Ehrènhard Fa. Gebr. Nijeboer, Almelo Adverteert in dit blad. KunstmesthandeL Thomasslakkenmeel, Kalizout en Kaïniet. van KAAS m den Rijssen» schen Kaashandel. Prijsopgaven kosteloos. Voorradig voor gierkelders enz. CEMENTRIOLEN en BUIZEN, GRESBUIZEN, CEMENTPANNEN BETONTEGELS 20 x 30 c.M. LANDBOUWKALK,SCHELPKALK VLOEREN en PLAVUIZEN in rood en blauw en Aanbevelend, Hf HET DOEL VAN VRAAGT DAN PROSPECTUS. Alle boeken, die in de bladen worden aangeboden, worden door ons tegen DENZELFDEN PRIJS GELEVERD. Bestel dus uw boeken niet zelf dan bespaart ge u onkosten. fa. NIEUWENHUIS. 2e Oosterhofdwarsweg No. 125 hebben wij aangesteld als voor den verkoop van onze be kende NAAI-, WA SCI! en KARN- MACHTNES. Schutterstraat 21, Telefoon 318. Electrische inrichting v. reparaties. Gevraagd niet beneden 16 jaar. Hoog loon. Aanmelding zoo spoedig mogelijk bij J. BERG, Stationsstraat. Zoo juist ontvangen een wagon verwacht met eenige dagen een Wagonlading voor het vervaardigen van alle soorten Groote Straat 333. MAARSTRAAT 709

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 4