waacnstancls" J «eikei® Prinu 9 cent iHw»ïSS\lR0O,>'^ÏÏSll Tcfflt't" ,°no otc StM -l u J VLOGTMAHk^k rls-kH -srsr irx ter TELO. tek°op_ Mkond 4N ONS WCLMfflMBBK rOOKT dan ONS i 5 cents sigaar. V crstenlanden-zanahla Priis i 97 KOUSEN enSOKSk 1 em HYPERS. U*"*"* bi] H. li°br Gejank ken"is tV'a Vw«adeting Mgemeene ^bepaaldop *en: cbland's Beste Bekend als ^creeneptacbtigesorteeting Wühebbenvoo«aalo q0kKEN Fill d'Ecosse, m {taaie lantasies). 01 en katoen (zwart I wezen Dews r\nnk. S Mei 1920 Zutpken. 12 1 Rijssen. Onderkende geeft van Modeelh ude^ ..NGENSD.-G in de des Bewaarscdool, alhier. Xk'Uan®l«^rXiS de. rekening) 2 V erkieZin£ Nawens den n Commissaris uaaN, IS 1 tYietk* ReleeW aan bevelend» «^djf-SK^ - J,5V' --1 -f 55 3 WW® s

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 2