W. Schuurman Kinderwagen IMPERIAL 10 CENTS SIGAAR KAAS. GROOTE AFSLAG Adverteert in dit blad. SPIEGELS SCHILDERIJEN en LIJSTEN A. Bökkerink r>ouwmat m W. Schuurman. een nette dienstbode AMSTERDAMSCHE SPAARKAS Vraagt prospectus. JE Si H. J. VLOOTMAN CEMENTPUl I arNT.BOtnV'KALK,SCrIU,PKALK VLOEREN en PLAVUIZEN in rood en blauw en prima portland-ce nent. liollandsche Herdershond Kunstmesthandel. Thcmasslakkenmeel, Kalizout en Kaïniet. Damrak 48 - Amsterdam f 2.50 PER MAAND. VOOR OUDERS VAN IEDEREN STAND. J^ÊtÊÊÊmÊÊmÊÊKÊaÊOÊÊ van KAAS in den Rijssen- schen Kaashandel m Groote sorteering Concurreerende prijzen. 7 Voorradig be.,- voor gierjkelderü t - 2. CEMENTklC - en U J:ZEN, Gl<iv33UIZF.3S- CïCSIN ^NNEN RE j. t.-lS i EGfc'LÓ' c.M. Aanbevelend, Alle boeken, die in de bladen worden aangeboden, worden dooi ons tegen DENZELFDEN PRIJS GELEVERD. Bestel dus uw boeken niet zelf dan bespaart ge u onkosten. fa. NIEUWENHUIS. TE KOOP: EEN PRACHTIGE echt ras, bij H. IiOSPERS, Lig- tenberg, Rijssen. Zoo juist ontvangen een wagon verwacht met eenige dagen een wagonlading 1 egen 1 Juni ot later gevraag'd als meisje alleen in klein gezin. Loon 300 gulden plus waschgeld en verval. Brieven aan Mevrouw v. d. VECHTE, Riouwstr. 28 den Haag. TE KOOP: EEN GOEDONDER- HOUDEN bij G. TER BRAKE, op de Haar. Wachtpost :-'G, DAMSC Commissarissen gp R- ÏW™1van den Ho„ge„ Raad den HoilabndlBankEtfI^riJmGE' Voorzitter Raad van Beheer van de Konfngin -IdRuo GEEN' Kamerheer e" Particulier Secretaris van H. M. de g leeGk SS QUARLES' D"'«teur van de „Hullandsche Hypo- Rajdsbeer irl h<d CtMma- I GERARD VOORHOEVE, Lid van de firma H. C. VOORHOEVE Co. te Rotterdam Directie TH. G. VAN HOOGENHUYZE. Bf Wiskundig AdvSeur Dr. H. EKAMA. H Leden van den Raad van Toezicht. §J STORTING VANAF ■Illllii •asvv.-a.>v.-ax.-c-a..a:r......:k.:v.;t.ujc:ca„rt..0c:cac:::::::)c:c^c=c-ci:::t0c":>::::c=::x::c"vxxx:"c^:»::"::u::ic=<:=c- ooocoooooooooooooo\o K.j id V: id d K\ d fü id C; fócxx P.i kh •v.: b": o\ P/ P "^^^^<><>o<>ooo<xioooo<M^oooooooooooooooooo<xKioooooooooooooooooooooooM Groote Straat 333. Aanbevelend, Groote Straat 337. illlMIliil \Q I O i \Q l «w.* v' 1 K - V

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 4