Wilt u een werkelijk prima sigaar? TABAKS MATTEN 75 CENT. J. GLDEKAMP ZN JULIANA- BANDEN GROOTE hardloopen, touwtrekken, zakloopen voor jongens, enz. Vanaf 's middags 1 uur muziek van het gezelschap „WILHELMINA" Raambiljetten zullen nadere bijzonderheden vermelden. Vorstenlanden-zandblad. 5 cents sigaar BERIJDT UITSLUITEND J. H. HERMAN TER WEEL J. H.STR U f K. Ter afwisseling diverse spelen als AANVANG (WAARSCHIJNLIJK) 9 UUR. Consumpticient op het terrein. Bergplaats voor rijwielen onder toezicht. ROOKT DAN ONS RECLAMEMERK G JPLU1MERS Enterweg RIJSSEN - - directeur de heer VtEELS* Rijssensclie Drukkerij I G* ten Gate Hzn. Verkrijgbaar bij Vertegenwoordiger I Wij leveren 1 Catalogus I Bestekken f Reglementen I Rekeningen 1 Kwitantiën g j§ Enveloppen Briefpapier Verlovingskaarten I Ondertrouwkaarten Rouwkaarten Rouwbrieven I Biljetten Programma's I Circulaires 1 Sigarenzakjes 1 Labels Visitekaarten enz. enz. IlltWtlllliHtllilHlIittpflülHlIllUlliUiHiittUiHiillttüBUHÜÜIlttil^üiüitiS^pUU^pJ

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 3