PRIMA ZAAIHAVER ff 1 Vraagt de prima gebrande KOFFIE van G.J. Peddemors, Almelo j m r~ m O li z 1 m 11 13 sn ii ii I P i. 1 m 73 CO O X m ra m po O 73 O O 7s m H C oo D o m m CD O X sn KOEK en KOEKJES FIJNE LIKEUREN SPIEGELS SCHILDERIJEN en LUSTEN KAAS. GROOTE AFSLAG Adverteert in dit blad. D, EERDMANS - RUSSEN O O g 8 m CA I O H. J. VLOOTMAN Auto-verliuurinrichting H. E. STRUIK A. Bökkerink Van Nelle's THEE H J. VLO-GTMAN Dagelijks verkrijgbaar. te soort Paarsch merk 2e soort Rood merk 3e soort Blauw merk VERPAKTin HALFPONDS PAKJES G. PLUIMERS Enterweg RtJSSEN 00 ra w O O ra ra pa Cu in verschillende prijzen en kwaliteiten Groote Straat 333 RIJSSEN. GAZELLE RIJWIELEN Groote sorteering Goncurreerende prijzen. DE BESTE. van KAAS in den Rijssen- schen Kaashandel. Vertegenwoordiger i 9 i SÉbe» x 8 |i x x i x 1 j O O O ysaass® O Oa co Aanbevelend, ENTERSTRAAT 226 RIJSSEN Herstelplaats voor Automobielen en Motorrijwielen. AGENTSCHAP: Aanbevelend. Groote Straat 337. Groote Straat 333. y\ s s s O V O O C: O s O i X estesa X V i X 0 X 3% X i r^rratsiBaaaaress m z ra ra f-F 73 3

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 4