t u een werkelijk prima sigaar? TABAKSMATTEN 75 CENT parkgeibouw - russen 1 1 E. CHAM SLY. TER WEEL JUÜ V orstenlanaen-zandblad cents sigaar Prijs f 97.50. In de Vischwinkei van W. AAFTINK fijne gerookte Paling a 25 en 30 ct per ons Stoombokking, .Potato en Zure Haring, Koek. Koekjes> Suikerwerken enz* W. AAFTINK J. H. HERMAN TER WEEL 3. H. STRUIK. j ^KOUSEN en SOKKEN 1 H. TE LINTELO gnn 1 r ui i ölO'H ÈlNl'ü' ROOKT DAN ONS RECLAMEMERK Ontvangen ET Bekend als Duitschland's Beste merk. 1 I W ij hebben v oorradlg eene prachtige sorteermg I j ai ZtjQCf b t !l d E c o s s e? wol en katoen (zwart en fraaie fantasies), I Rifssensche Drukkerij 8 G, ten Gate Hzn, 1 2A 1 hRDAG l 'VFI, optreden van den wereld beroemden ILLUSIONIST e - PRESTIDIGITATËUR j Middagvoorstelling van 2.304.30 uur, voor kinderen g van 10 tot en met 16 jaar. Kaarten, zoolang de jj i voorraad strekt, gratis aan het Parkgebouw I verkrijgbaar. AVONDVOORSTELLING om 8 uur, UITSLUITEND I g voor personen boven 16 jaar. - Toegangsprijzenl e rang 50 et, 2e rang 30 et, 3e rang 10 et. j 1 SmUi!! zijn VANAF HEDEN weer voorradig Minzaam aanbevelend MiroilHHiail!;iltBtlllBHMHIIIiMIIHIIHIIIIIil8aiBlBllfflil!reiliiiflliiniii;.ui;!iilllllllHllt!ni»«MHii;iiHi)iii!;!iiniiiii^|ptiii«jiiwniiB»tBmniBmi»:tiimi»HHitiiiHHinimtBmtap Verkrijgbaar bij j Beleefd aanbevelend, leveren Catalogus Bestekken Reglementen Rekeningen Kwitantiën Enveloppen Briefpapier Verlovingskaarten Ondertreuwkaarten Rouwkaarten Rouwbrieven Biljetten Programma's Circulaires Sigarenzakjes Labels Visitekaarten enz. enz. '«imMIIIÜM fflllllllllllllllll[||||||||l!IWIIW!tl!!tlHIBilll!IHiHllli!llli!lil!;?»(0ffl!ll!!n!illlill l"lllllllllilllill!llilliiliilli!jillllllllllillllllliilll!!ll!lli!lll|||!l!ilj|||||ti)lill!l!lllllllllllllililll!lll!|liil|IJ| ll!lll!llllllllfllll!lillfl!Uilillillililllllllllllilllilli!l!!1illiilKIIIIMUHili!lll!ll!iiil!iiii!iilllil!l!i!i!l!!N!;;;ij,ii{iii|j|!Eji||j;iiiji|!;;;j||j|||{!i!||j!|||||||||ii|||i||||!|||iii^ih^';:iiini|||i;!|i|!!!iiijH |HIHir:i!l!i!ii!!|||||!l||!||||||!l||||||||!l!|||||[||||||||||||||ii|(|i|i|i[|||i(|ij||||||||||||||||||||ii]|||||||||||j|||||||||||i||||||!i||||||||||||||||||||j||j||||||||||||;|j|||||,||||||W y!!l!ii!iil!ll!illll!!ili!!!ll!!!il'l :..-V::.,r:Ui.-0CC<<X500CCKXXXXX':0["::":iXV*: g O

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 3