H. e. struik HALLO! AFSLAG ATTENTIE Geen Uitvoer meer huis- en woningbouw. Au tov erhuurinrichtmg Huismoeders zoekt uw voordeel» Sabbat-Koningin J. Rouwendal, Eschstr. 620. W. SCHUURMAN metsel- en timmerwerken, G. PLUIMERS Adverteert in dit blad beneden Regeeringsprijzen. Fijne „zoete melk" KAAS 60 cent pei j. VLOGTMAN, Groote Straat 333, Adverteert in dit blad GAZELLE RIJWIELEN Bij HARMANS VAN LU M-OTTE in de Haarstraat is groote van eerste kwaliteit dik vet VLEEECH, ver beneden alle concurrentie» ij Komt eerst zien in de Haarstra.lt» Nu zijn de Appelen. Goedkoop» Gröote K roo n-S I n a asaooe I e n Aannemer - - Rijssen CEMENT-INDUSTRIE syndicaat-portland-cement, schelp kalk, gresbuizen, vloeren, tegels, enz» W. SCHUURMAN, y-% ENTERSTRAAT 226 RUSSEN Herstelplaats voor Automobielen en Motorrijwielen, AGENTSCHAP: Aanbevelend. LEVERING VAN VLEESCH VOOR WORSTl$AKEN (DARMEN GRATIS) j OPH ANGSTUKKEN, BIEFSTUK, BORSTSTUK KEN. Vraagt hiervan eerst prijs. LAPPEN, enz. ibonneercn op den PRACH- j ea wt Möf t m ee n rzywiel' !ko LdAtAPLpA ALA?® z .VS never I verschijnt ui 40 wefeelijknolic afleveringen) a twa alf en een halve-cent per a(levering w on.it verzocht zich zoo spoeclg mogelijk op te fc^en, daar de eerste aflevering Zaterdag a.s. /Weerschijnen. Heden (.Ztitcrdftg) ontvangen wij tvvee w^gon Appelen tegen spotprijzen, 30 h 35 ct. per ;>kop. DUNLOP'S •rei hi: ka Bij H. J. VLOGTMAN houdt zich beleefd aanbevolen voor alle mogelijke heeft tevens handel in bouwmaterialen als: Fabriceert verbeterde goed-dekkende CEMENT PANNEN, CEMENTBUIZEN, REGEN-en WEL PUTTEN scherp concurreerende prijzen. SPECIAAL ADRES voor ZOEKT UW EIGEN VOORDEEL Beleefd aanbevelend, Timmerman en Aannemer. Vertegenwoordiger Bonds-Rijwiel en Bonds-Motorhersteller. IIIHIIIIIIIIIBIIIIIIIIIUI!ii!(llil|lllliiltlll|Rj|){||ill||lill!!iilllii||i|||t|||||j|!|||lji!!i||ij|||!i|||||f||||||||||||||||||]|||||||||||||||!|;!|||^ Néf -v 'v j jili!l!'ini!i!!!il!!!iil!!llllillilliilli!!iii!ilillllj!li!||||||iii!||||||!;||!|||||||||||||i!|||j|||||||||!|i!;|j|ji||>;;:||j;;||||!|jf||j|j|||j{i|jjj..:.| VV 7 - V W ïefcic iiiiiiiHiiniiHiiiiifliiiiiiii'i'iiiiiii'iiiiiiüjiüiiüiiiiiHüiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiijiüiiijijiiiiniiiiiiiiiiiiij;

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1919 | | pagina 4