WILLEM '.VELD maakt aan zijn geachte clientèle bekend, dat vanaf heden bij hem verkrijgbaar zijn, tegen concurreerenden prijs, HEELE en HALVE alsmede ook HAMMEN en VLEESCH voor Worst (darmen gratis). REOLAMEMAANDHalt! Sla dit niet over! GRATIS Wedstrijd GRATIS W. AAFTINK, Ebenersïr. 1 Alle soorten Rookbenoodigdheden» GALANTER! ËN. enz. R U N D V E T J. ^PONSTEEN TABAK- en 1 SIGAREN H AN DEL en groote partij zuiver gesmolten S. PAGRACH. J»ILBRINK, Elsenerstr» 945» 2.,ov 'juist ontvangen: 't ouds bekende a i gld» per pond» van 6 Dec. tot en met 6 Januari ontvangt ieder die voor 25 c koopt 1 bon. Wie 7 Januari df meeste bons inlevert ontvangt als eerstè prijs EEN GROÓTE KAAS tweede prijs: een kistjeT>0 stuks PRIMA SIGAREN (Riana: derde prijs EEN KLEINE KAAS, troostprijs1 GROOTE KOEK. Na 7 Januari 1920, 's avonds 8 uur worden geen bons meer aangenomen. Aanbevelend, Prijzen worden afgegeven 8 Januari 's middags 12 tot 1 uur. naf 6 December tot 10 Januari wordt bij aankoop van iedere f 0 Lat EEN BON CADEAU GEGEVEN. 'AE: 12 Januari de MEESTE bons inlevert ontvangt 10 GULDEN. er 5 gulden. No. 3 f 2.50. Troostprijs f 1. •bons moeten Maandag 12 Januari 1920 des middags 12 nur zijn wt![ Vvvra» Beleefd aanbevelend, a verstrekt op alle artikelen. I ADRES: WILHELMINA^TR. B716, NiJVERDAL iiiiiiiiiMiiiiiriiiittiiiuiii^iiiwutuiiimiUismillnniümimtiRiiiuiiii-.iiiiiiiiiiNinüiitriiitiutifii^umtutiHJtiiiiiiHiiiiiiiiiHMiiiiiiiiiiiii^ SIGAREN, SIGARETTEN, ENZ. J ROUWENDAL, RUSSEN. Minzaam aanbevelend,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1919 | | pagina 3