*-ü£22?5n Galanteriën hms Wed. W. G. MEINDERS StTflCOTAAS-CADEAUX i Grootste sorteermg. ,rcHeM" m den Wed. A. Busscher. Lees s. v. p.O. fs[icolaas-Cadeau ~OTIS,e Visitekaarten een nette leerjongen 4 a 5000 gebruikte Metselsteenen, ST NiCOlAAS. 0 dennen, booncnstakcii en een partij brandhout. W-v-d-Aa, Groote Straat Wed. COHEN en Zonen. "e T/Sndag 2 Dec. Etalage gereed, IV1^ A A Q VTU0T4nncoto-Etal|ge diverse Chocolade en Suikerwerken, Surprises, enz. enz. - jULIANASTRAAT-bOZENGAAR- Kn. VAN OUDw „jwCriciVi Pij NE SPECULAAS H. J. RfcNDEK. om 7 uur 's avonds te stuiten, 's Zaterdags om 8 uur. (In plaats van kaarten.) De Heer en Mevrouw 1 n R t-TORST- -Kt'!NSE.MtU.LEP geven ken nis van de geboorte een er dochter. Rijssen, 26 November 1918. Voorloopige Bekendmaking. Over 14 dagen zal bij de Mesterij -an H Tb. TUSVELD verkocht worden, circa 200 perceelen Mijne begunstigers women be leefd verzocht de Aardappelkaart (winterprovisie) bij mij te brengen, zal ik hun de aardappelen thuis bezorgen. heeft voor St. f colaas ontvangen een mooie collectie BEELDEN, Gt4-AT"n ~nden, Wasdoek en afgepaste Tafelkleed- jes, Kasten, Stoelen, Spiegels en Schilderijen enz. 'Tal'ik hun de "aardappelen Ontvangen een rm me oOite g is bezorgen. €11 €0- Minzaam aanbevelend, JütagOWV _AfiT.rooGEScH!KT VOOR n, \ienschen die zich hebben op- leveren wij naar keuze m zeer ien oie /.ik-ti r rzsn voor de Winterprovisie gegvV v trelieven hun kaar t vanaa.dap k wij hun do aardappelen aan hu.s leveren w.J naar bezorgen^ j k°rtC" De Riissensche Drukkerij. F BOUWMEESTER, kopersia- ,r,-'en gasfitter te Rijssen, vraagt ora in het vak te worden of geleid. TE KOOP: 1 Kozijnen, t R«m .5 A. KAMPHUIS aanjte vecmafa te zien van SUIKERWERzrU-N, CHOCOLADE, St. NICOcAAo en TIMONADES bij w. VELNER, Rc zeng; aar de. -i kwaliteit overheer- De van ouds bekeMc pnmii - f liike Boterletters en L an kei pc i 1 Gevulde St. Nicolaas per pond 1 Heerlijke Speculaas per ous^ct Onze prima kwaliteit ,.01 QROOTE voorraad in Ruime sorteering. - Beleefd aanbevelend, w A ,r RIJSSEN. 1 a 25 cent per ons. Minzaam aanbevelend, Wegens de booge gasprijzen is dooi;j f 5,4 ■Jierf te dezer stede besloten on. *A - CEMBER hunne zaken De Rijssensche \Vinkehersycicc.„igi. pE SAMENWERKING^

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1918 | | pagina 4