s s- bezoekt DRUKWERKEN.! GROOTE OPENBARE VERGADERING H. VERVELD St. Nicola j. v. d. NIEUWENHUIZEN de St. Nicolaas-Etalage Chocolade en Suikerwerken. A en H.GERRITSEN, Gr. Straat. Ontvangen voor St. Nicolaas Prima Sioombokking. Wed. COHEN en Zonen. Voor St. Nicolaas. J***11—m i Rijssensche Drukkerij soZril°S I heef' hii een Prachtfï= J. Ph. A. HODES, achter de Kerk. Verleden, Heden en Toekomst, |rTUS" t^hI,N^pe:rSb°"d "StLAM- Door Organisatie betere Distributie komt allen. ENTREE vR,r !üNITAS"r' Textielarbeidersbond D!shLAMÉRTUseiderSb0nd Landbouwers en andere werkgevers hij hun verkrijgbaar zijn. J.pagr1AchMAN- b.' IieroACH' J- leijendëkker. van H. J. VLOGTMAN een grootc partij Reuzenspekbokking .Prachtige soorten Appelen, Peren, 1:11 a"e soo'':etl Suikerwerken. 1 Speelgoed, fijne flacon Odeur. Tuxe en Huishoudelijke Arli enT Ar Bökkerink, Groote Straat Halt 1 T elegram I 1 G» ten Cate Hzn., Enterstraat Wij leveren alle voorkomende I Vlugge aflevering, j I Billijke prijzen, I op MAANDAG DECEMBER, 's avonds «ht, in het Café van Als Sprekers hopen op te treden Voorn,ter van „UNITAS", met he, onderwerp: themee wille» werken de komende werkekN heid te bestrijden, raden we aan nu hun grond- r- enz. to- laten uitroeren,- Ter bekom hu. vun «Cimen zf rich te wendel lo't '!1 '>E VAAL, plaatselijke :;m" ■'■•■bw.bete, alhier, waar ook werN ketiüen vö kunnen aanmelden. De Landbouwcommissie RIJSSEN. De ondergeteekenden, Schoenmakers en Shoenwmkehers, maken het publiek bekend, dat van nu af de formulieren tot aanvrage voor reparatie en nieuwe schoenen 333 GROOTE STRAAT 333. wiltJSuikerwerken, Chocolade en aanver- wante artikelen ontvangen. St. NICOLA AS BOTfRf PTT A per ODS 23 en 35 ct. GEVULDE St. MCÓIAAS IN, BRONKEN 40 ct- 25 ct. Ontvangen een ruime keuze Een groote sorteerinv ,7"" T™ wl&^' *I««a dakpannen, be- i Ae en droge verf enz Aanbevelend, Ondergeteekende 1?' wAG?ACH (Bram van Driest Ente-wev van R EMU arm d aanbevolen' W( makO naar maat E NIEUW SCHOENWERK -i la.K.) (.tntm tend vevhrandeeci! m i b» A

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1918 | | pagina 3