k St. NÏCOLAAS. EEN GOED SOEK. Lets- en Studieboeken, LU&J300ZEN POST, PORTEFEUILLES," PORTEMONNAiES, enz. St. Nicolaas-Cadeaux. Fimu NIEUWENHU1S. Een goed en practisch cadeau waar air? men jaren iets heeft^ is Wij hebben een groote voorraad van alle gewenschte Schrijvers. Verder voorradig Zeer geschikte q n s-c 3 8 I E De ex-keizer, cn kroonprins. Velen zullen zich verwonderen nver het feit, dat, terwijl dt Duit- sche ex-keizer in vrijheid te'Arhe- rongen verblijft, dé ex-kroonprins is geïnterneerd. De zaak zit ech ter als volgt in elkaar.'Dé ex-kei zer was krachtens zijn keizerschap Oberster knegsherr. Toen hij dus het keizerschap neerlegde, verviel daarmee ook zijn functie als Al lerhocbsten kriegsherr. Met den ex-kroonprins staat het anders. Deze was afgescheiden van zijn pnnsscbad, generaal der irfan- 'Ci ie. Tij het afstand doen van de kroon bieei hij dus uitsluitend ge neraal en moest hij bijgevolg bij zijn komst hier te lande als mili tair geïnterneerd worden. Petroleurn. Van Ymuiden is vertrokken het s.s. Rotterdam, het eerste stoom schip dat voor ons land petroleum uit Amerika gaat halen. Het schip wordt tegen hef einde can dit jaar terug verwacht. De broodkaart. kaart schijnt nog niet ten einde te zijn. Plet ligt in het voornemen, om voor de broodkaarten der 21e pe riode, dus de 81e., 82e, 83e en 84e week, weer het oude model te kie zen, elke kaart zou alsdan weer 2800 gram bevatten en op iederen bon zou het daarop vermelde aan tal grammen in brood verkrijgbaar zijn, .en niet, zoonis thans, de dub bele hoeveelheid brood. f-V I— Z UJ O O UJ 5 ac V) H M <u Q u <u Q v u "3 SP O. cs -a c N SP"? B N <ïqO af fï T O O 3 8 cd c H K a <u AANBEVELEND, PRACHTIGE ST. NICOLAAS CADEAUX VINDT U BIJ H. J. V LOGT MAN. A tjïwg'tiSg-ft-ij va»- -fjk .ffiifoojfL cS cS O C V C *T"-4 O Sh Cl V 0) ij k, 4~> yT T) ac a ai c/3 C V "O w a 4-> a> a> N m 03 O cn «s> tn O O O CS O ON X» -o NI V O U O T— 4 I< c NO T-H O O X! _a> lO p4 00 On' in NO' 00 O-} U O o o XJ

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1918 | | pagina 2