Bakkerij Cl000 gaat dicht Ijsbaan op Kerstfair Blijf op de hoogte Hollens Nieuwsblad DINSDAG Carnaval Prins Soer van de Walboer en Adjudant Blauw Sinterklaas 'Schouders eronder' Zacht 17 NOVEMBER 2009 HOOG HOLTEN MAND VAN MINY SPEELGOEDBEURS MINIKULTURHUS GROEN VERVOER - Holtens Nieuwsblad NUMMER 47 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548 - 597370 HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 357 - M.WAGELAAR@WHM.WEGENER.NL Hotel Hoog Holten viert feest. Het hotel bestaat 75 jaar en de eigenaren Remco en Han- neke Vermeulen zwaaien er 15 jaar de scepter. Dit moet natuurlijk worden gevierd. ZIE OOK PAGINA 3 Leerlingen van de Haar- school namen afgelopen woensdag een kijkje bij de Oudheidkamer Hoolt'n. Dit is zo goed bevallen, dat er waarschijnlijk een vervolg op komt. ZIE OOK PAGINA 9 Ze stonden er afgelopen za terdag voor in de rij: de speelgoedbeurs in de Bosch kamp. Er zat dan ook mooie artike len bij, die van eigenaar zijn veranderd. ZIE OOK PAGINA 9 Het onderzoek naar een eventueel minikulturhus in Dijkerhoek wordt hervat. Even leek het erop dat alles werd afgeblazen. Nu wordt gekeken of het toch nog door kan gaan. ZIE OOK PAGINA 9 Het project Duurzaam Ver voer op de Hoiterberg, was erg succesvol. Veel bezoekers deden en thousiast mee. ZIE OOK PAGINA IS HOLTEN - De bakkerij aan de Dorpsstraat bestaat al sinds mensenheugenis, maar volgend jaar februari is de deur op slot. Schuitema, de organisatie achter supermarktketen C1000, heeft de huur schriftelijk opgezegd. Per 31 januari 2010 is het defini tief gebeurd met bakkerij Dik kers. De plannen voor de bouw van een nieuwe ClOOO-bakkerij voor luxe, ambachtelijke pro ducten, op Vletgaarsmaten, zijn nu van tafel. Voor de acht werk nemers van de bakkerij wordt nu driftig gezocht naar een andere werkkring. Een aantal kan op een bakkerij in Oldenzaal aan de slag, zo stelt Ivo Knijpinga van de hol ding die twee jaar geleden de su permarkt en de bakkerij over nam van Dikkers. "We proberen al het personeel een goed alter natief te bieden. Over het alge meen zijn de reacties positief', aldus Knijpinga. Dat de plannen voor de nieuwe bakkerij niet gerealiseerd gaan worden is volgens Knijpinga het gevolg van een verandering van beleid bij Schuitema. "De be doeling was om in het hele land kleine bakkerijen op te zetten voor hoogwaardige en luxe pro ducten, maar dat concept is nu losgelaten." De beoogde am bachtelijk bakkerijen moeten nu plaatsmaken voor industriële bakkerijen, zo stelt Knijpinga. "De huuropzegging is per 31 ja nuari. We moeten eruit." Na het sluiten van de bakkerij wordt de supermarkt verbouwd. De zaak wordt uitgebreid en gemoderni seerd. De winkel van Dikkers was meer dan anderhalve eeuw een begrip in Holten, maar sinds 7 januari 2008 was de zaak niet meer van de familie. Annet Dikkers ver kocht haarClOOO Dikkers aan de Dorpsstraat aan Schuitema. Schuitema nam de winkel inclu sief de bakkerij over. Annet Dik kers had destijds 'gemengde ge voelens' over de overname. Aan de ene kant vond ze het jammer dat het wegging uit de familie, maar aan de andere kant was ze blij dat het door kon gaan. De opa van Annets opa begon in 1850 met een heel klein kruide nierswinkeltje. Later kwam er een bakkerij bij en ook een maal derij. Dikkers deed eerder al de C1000 in Colmschate over aan Schuitema. De zaak in Twello hield ze wel. HOLTEN - Sinterklaas doet za terdag 21 november ook Holten aan. De intocht begint om 14.30 uur op Smidsbelt, waar de goedheiligman rond 15.00 uur zal aankomen. En wel op een hele leuke verrassende manier. Wie wil weten hoe, is van harte welkom op Smidsbelt. Wethou der Willem ter Schure zal Sin terklaas hartelijk ontvangen. HOLTEN - Iedereen de schou ders eronder om in 2025 uitein delijk tot een Heerlijk Holten te komen. Dat was de boodschap tijdens de inloopbijeenkomst in Irene van vorige week. Want de ge meente kan er niet alleen voor zorgen dat Holten een zeer aan trekkelijke plaats gaat worden voor toeristen. Daar is volgens René de Heer van Bureau Axis ook de hulp van ondernemers, verenigingen en bewoners van Holten nodig. Zij moeten erach ter staan en helpen om het plan tot een succes te maken. Holten moet aantrekkelijker worden voor vakantiegangers. Zij moe ten zich in en om het dorp kun nen vermaken. Ook zouden ze niet het dorp uit moeten om de dagelijkse boodschappen te doen, gezellig te winkelen en een drankje te drinken op een terras. "Maar", zegt De Heer. "Het is zeker geen bedoeling om van Holten een pretpark te maken." ZIE VERDER PAGINA 9 DIJKERHOEK - Na een prinsenbingo waarbij namen van de lijst werden afgestreept, werd afgelopen zaterdag in Het Bonte Paard uiteindelijk de nieuwe Prins van De Fienpreuvers bekendgemaakt. Prins Geert Soer van de Walboer en zijn Adjudant Blauw (Jan Willem Kevelam) kwamen om 23.11 uur uit de poort gewandeld om alle felicitaties in ontvangst te nemen. Hiermee komt een einde aan de regeerperiode van Prins Sausmouse en zijn Adjudant Gigantisch. foto: johan bounk Dinsdag 10 november tot en met zaterdag 14 november. Middagtemperaturen blijven boven de 10.0 a 11.0 graden uit komen en ook 's nachts is het opvallend zacht voor de tijd van het jaar. Dinsdag lijkt het droog te blijven de zon is dan wat va ker te zien. De rest van de ko mende dagen valt er af en toe regen of een enkele bui. Verder staat er dikwijls een straffe zuid westenwind. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - Vorst of geen vorst, tijdens de Kerstfair op zaterdag 12 december kan er worden ge schaatst op Smidsbelt. De ski baan van vorig jaar was een overweldigend succes, maar in verband met de verbouwing van het gemeentehuis is het nog niet zeker of daar ook dit jaar plaats voor is. Wat wel zeker is, is dat er dit jaar een schaatsbaan zal komen. Vanaf zaterdag 12 december 12.00 uur kan er door de jeugd geschaatst worden op de Smidsbelt op een baan van 100 vierkante meter. Doordat het bestuur van ijsclub De Noordpool enthousiast hierop heeft ingehaakt, blijft deze schaatsbaan inclusief koek en zopie liggen tot woensdag 16 december. Wel hoopt de orga nisatie nog op personen of be drijven die hieraan financieel willen bijdragen, zodat deze schaatspret zo goedkoop moge lijk (of misschien wel helemaal gratis) kan worden gehouden. Voor inlichtingen: kerstfair@ondernemendhol- ten.nl. De levende kerststal krijgt een plekje in het centrum, bij de kerk. De fakkeloptocht begint op de Hoiterberg, en loopt via het met kaarsen ver lichte beukenlaantje naar de kerststal. Ook heeft zich dit jaar een recordaantal deelnemers aangemeld. Deze zullen alle maal een plekje moeten gaan krijgen op de Smidsbelt en rond de kerk, want de Dorpsstraat moet helaas open blijven voor het doorgaande verkeer. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee, krijgt dan een mooie Parker {otter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nu niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener. nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009) Dhr.7 mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon!^jdEfcjvr V«M Wordt zeïiabonne^of geeft als niéuwe abonneéiop: Dhr./ mevl. Adres:1. Woonplaat» .1' Postcode: 1": Telefoon: ....I.. Bankrekening: Handtekening:,

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1