Wie wordt nieuwe Prins? SSS». DINSDAG Blijf op de hoogte HOlfellS NieUWSblad Triatlon onderdeel World Cup Oeganda Kinderen zetten zich in voor goed doel Nieuwe voorzitter Bewolking 10 NOVEMBER STOLPERSTEINE AANTREKKELIJKER PLEK KEUNEFEESTEN PRIJS VOOR SOOS KUNSTENAARS Dhri msa%¥.: HOLTEN - De Fienpreu- vers houden zaterdag 14 november in zaal het Bonte Paard een feeste lijk Elfde-van-de-elfde- bal. De zaal is geopend vanaf 20.00 uur. "Wacht maar af. Ik denk dat velen ver baasd zullen zijn." Holtens Nieuwsblad NUMMER 46 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548 597370 HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 357 - M.WAGELAAR@WHM.WEGENER.NL Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nu niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener. nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009) Bij woningen van joden uit Holten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgeko men, komen speciale Stol- persteine te liggen. Ook de voormalige synagoge krijgt een steen. ZIE OOK PAGINA 3 Volgens de gemeente moet Holten nog veel aantrekkelij ker gaan worden voor toeris ten. Om hun Heerlijk Holten te presenteren, wordt er van avond een inloopbijeen komst gehouden in Irene. ZIE OOK PAGINA 7 Mocht het Netwerkplan Sport niet doorgaan, dan heeft de organisatie van de Keunefeesten een probleem. Dan moet er namelijk wor den gezocht naar een andere plek. ZIE OOK PAGINA 7 Tienersoos So What? wist de tweede prijs van de Rabo bank Projectenfonds binnen te slepen. Het geld wordt gebruikt voor het nieuwe onderkomen in het Kulturhus. ZIE OOK PAGINA 7 Beeldende kunstenaars uit Holten hebben zich nu offi cieel gevonden in de vereni ging VHBK. Er hebben zich al ruim 25 leden aangemeld. ZIE OOK PAGINA 11 HOLTEN - De Triatlon in Hol ten maakt in 2010 deel uit van het World Cup-circuit. De internationale Triathlon- bond (ITU) heeft 'Holten' aan gewezen als één van de wed strijden uit het ITU World Cup circuit. De wedstrijdenreeks telt mee voor kwalificatie voor de Olym pische Spelen van 2012. Dit betekent dat net als in 2009, toen het EK in Holten werd ge houden, veel internationale toppers naar Holten zullen ko men. Stichting Triathlon Holten ziet de aanwijzing als een erkenning voor de organisatie. "We hebben dit jaar met het EK een prachtig visitekaartje afge geven. Dat is niet onopgemerkt gebleven en heeft bij de toeken ning een rol gespeeld", zegt voorzitter Martin Pieters. Het is niet alleen een primeur voor Holten; nooit eerder is er een World Cup-wedstrijd in Ne derland gehouden. De triatlon wordt zaterdag 10 juli gehouden. De elitewedstrijd geldt tevens als het Open Nederlands Kam pioenschap, zodat ook de Ne derlandse top aan de start zal verschijnen voor de Olympi sche afstand (1500 meter zwemmen, 40 kilometer fiets, 10 kilometer hardlopen). De re creanten werken in Holten een kwart en achtste triatlon af. Het randprogramma met omlijs tende (sportieve) activiteiten begint al op vrijdag 9 juli. President Erik de Miene opent het feest om 20.30 uur. Grote vraag is en blijft natuurlijk wie zich de nieuwe Prins Carnaval van het seizoen 2009-'10 mag noemen. Voor dat hier een ant woord op wordt gegeven zal er eerst afscheid worden geno men van Martijn Tiekink als lid van de Raad van Elf. Hij zegt het allrounden vaarwel en gaat zich volledig specialiseren als Ver sierder. Gelukkig blijft de kwali teit gewaarborgd, want waar Martijn afscheid neemt, komen maar liefst twee frisse nieuwe boys de Raad van Elf verster ken. Onder begeleiding van de Braandheultjes zal een oude bekende herintreden binnen het parlement der Fienpreu- vers. Prins Sausmouse de Grote en Adjudant Gigantisch nemen op ludieke wijze afscheid van alle carnavalvierders. In een jaar tijd zijn het vrienden voor het leven geworden. Nieuw op deze avond is de Prinsenbingo. Door middel van satelliet-ver bindingen met vadertje tijd kan de hele zaal meedoen met de bingo. Gedurende de gehele avond zullen er potentiële prin sen via de bingo-balletjes wor den geëlimineerd. Om elf over elf is bekend wie er het komen de seizoen mag regeren over Keunedarp. Volgens Robert Ak kermans, voorzitter van de Fienpreuvers, circuleren er di verse namen in het dorp. "We hebben zelf een lijstje met vijf tig namen opgesteld. Op dit moment zien we dat Geert Soer erg veel genoemd wordt en in wat mindere mate zijn broer Bart. Ook Gerrit Volkerink wordt vaak aangekruisd.", zegt de voorzitter. LEES VERDEROP PAGINA 3 HOLTEN - CV de Fienpreuvers houdt zaterdag 14 november in Het Bonte Paard de Elfde-van- de-elfdebal. Er rijden bussen om 19.45 uur en 20.15 uur vanaf Café Toontje naar het Bonte Paard. Om 01.00 uur en 02.00 uur rijden de bussen terug naar Keunedarp. HOLTEN - CV de Fienpreuvers houdt woensdag 11 november om 20.30 uur haar algemene le denvergadering bij 't Keuntje. De Fienpreuvers roepen al hun 650 leden op om deze avond naar 't Keuntje te komen. Tij dens deze vergadering zal Ro bert 'Bon-Vivant' Akkermans de voorzittershamer overdragen aan Stefan 'Poemba' Koopman. De Bon-Vivant zal nog wei een jaar lang zitting hebben in het dagelijks bestuur om Koopman waar nodig met raad en daad bij te staan. Aan het eind van de bijeenkomst bij 't Keuntje gaat men achter de muziek van de Braandheultjes aan naar de nieuwe hofbar Café Toontje. Daar zal Poemba zijn maiden speech houden en zal het nieu we carnavalsseizoen met een hapje en een sapje worden in- geldonken. - Een groep kinderen van de basisscholen uit Holten hebben afgelopen zaterdag een musical opgevoerd in de Kandelaar. En niet zomaar, want de opbrengst van 'Alleen ben je goed, samen zijn we beter' komt ten goede aan de Makula Foundation School en Oeganda. Dit is een school in de sloppenwijken van Kampala, waar 373 leerlingen gebruik van maken. Er is echter geld nodig voor een nieuwe school om deze kinderen een goede toekomst te bieden. De musicalactie is opgezet door de gezamenlijke kerken in Holten. FOTO; ,0HAN B0UNK Dinsdag 10 november tot en met zaterdag 14 november. Het wordt geen zonnig weer met blauwe luchten. Dinsdag is er veel bewolking met kans op wat regen. De zon zal niet of nauwe lijks te zien zijn. De middagtemperatuur komt uit op 8.0 graden en nachts 4.0 graden. Wind is er niet of nau welijks zodat de vorming wat mist en nevel in de nachtelijke uren mogelijk is. Woensdag ook veel bewolking, afgewisseld door nu en dan zon. Met een matige zuidwesten wind wordt het 9.0 a 10.0 graden. Donder dag en vrijdag ook veel bewol king de kans op neerslag is dan weer wat groter. Weerman, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1