Schermen langs spoor Aanleg kunstgrasveld Blijf op de hoogte HOllCÜS MieUWSlllafl Talent Miss Nederland krijgt zangles in Holten Playbackshow in Dijkerhoek Kans op regen en wind P AC IN A 13 Recordaantal deelnemers Holterbergloop POLITIEK CAFÉ MUSICAL I HOLTEN - De werk zaamheden op het NS- station in Holten zijn vo rige week afgerond. ProRail is van plan raildempers aan te brengen op de spoorrails NORMAAL MIKE KAMPIOEN CONCERT HMV Holtens Nieuwsblad NUMMER 45 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548 - 597370 HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 357 - M.WAGELAAR@WHM.WEGENER.NL Café 't Keuntje is weer het arena van het Holter Politiek Café. ledereen is welkom om te discussiëren over politieke onderwerpen die spelen in Holten. ZIE OOK PACINA 7 Kinderen van de basisschool gaan een musical opvoeren in de Kandelaar. De op brengst is voor een goed doel. ZIE OOK PACINA 9 HOLTEN - De eerste schop gaat komende maandag de grond in voor het nieuwe kunstgrasveld van Hockey Club Holten. De werkzaamheden op sport park 't Vletgoor duren nar ver wachting ongeveer drie maan den. De bedoeling is dat het nieuwe kunstgrasveld medio februari 2010 (week 6) opgeleverd wordt. Ook moet er dan een nieuw parkeerterrein liggen. Het nieu we kunstgrasveld komt aan de Aaltinksweg te liggen, tegen de vijverpartij aan. Bij Hockey Club Holten is men uiteraard blij dat er nu eindelijk een kunstgrasveld komt. De Holtense vereniging was de laatste hockeyclub in het land zónder kunstgras. "We zijn nu druk bezig met het treffen van maatregelen voor de noodac- commodatie", aldus bestuurs lid Monique van der Linde. Het groene licht voor het kunst gras heeft de club geen windei eren gelegd, want sindsdien is het aantal leden alleen maar ge groeid. De mogelijkheid bestaat zelfs dat de club volgend jaar weer in de competitie met een Dames 1 en een Heren 1 vertegenwoor digd is. Een groep jonge spelers en speelsters in de leeftijd van twintig tot ongeveer 25 jaar is op de zondagmiddag al druk aan het trainen, zo meldt een en thousiaste Van der Linde. Onder meer is de hoogte van het perron aangepast. Die nieu we hoogte van het perron is ze ventig centimeter boven het spoor, zo meldt Els Staal, de woordvoerster van ProRail dat de werkzaamheden heeft laten uitvoeren. De aanpassing van de hoogte van het perron heeft niets te maken met eventuele andere treinen die van het tra ject gebruik gaan maken, maar is louter uitgevoerd om te vol doen aan Europese regelgeving. "We passen de hoogtes van de perrons op meerdere stations aan", aldus Els Staal van Pro- Rail. Me perrons krijgen dezelf de hoogte. Het NS-station in Holten dateert uit 1888 en werd ontworpen door Van Bredero- de. Naast de werkzaamheden aan het perron is ook druk ge bouwd aan een nieuw geluids scherm aan de noord- en zuid zijde van de spoorlijn. Het noordelijke scherm loopt vanaf de Aaltinksweg tot aan het sta tion. Aan de zuidkant loopt het scherm vanaf het Kollingserf tot aan het station. De schermen worden grotendeels gebouwd vanaf het spoor. Dat is mogelijk vanwege een langdurige bui tendienststelling in verband met de bouw van een tunnel in de Reggesingel in Rijssen en de vernieuwing van wissels op het emplacement in Deventer. De bouw vanaf het spoor zorgt voor minder overlast voor om wonenden en heeft als voordeel dat de aanwezige bomen en struiken langs de spoordijk niet hoeven te sneuvelen. ProRail is ook van plan zogenaamde rail dempers aan te brengen op de spoorrails. Die moeten samen met de geluidsschermen het geluid van de spoorlijn vermin deren. De beide stalen spoor bruggen in Holten worden eveneens aangepakt. Aan de onderzijde komt een akoesti sche omkasting. DIJKERHOEK - De populariteit van de jeugdplaybackshow in Dijkerhoek begint langzamer hand ongekende vormen aan te nemen. Afgelopen zondagmiddag leek het wel of heel Dijkerhoek de weg naar het Bonte Paard had weten te vinden. De zaal zat mudjevol en de bezoekers had den het grootste gelijk aan hun kant, want ze werden maar liefst getrakteerd op 34 optre dens. In totaal stonden er zelfs 66 kin deren op het podium, want ui teraard deden er ook duo's en groepjes mee aan het liedjesfes tijn. Dinsdag 3 november tot en met zaterdag 7 november. Wat de luchtdruk verdeling betreft; die wordt bepaald door een aantal lagedrukgebieden op de oceaan ten westen van Ierland en rond Schotland liggen. Het hogedrukgebied dat boven West-Europa zich bevond en ons het mooie weer heeft ge bracht, trek nu naar Scandina vië weg. Hierdoor komt de weg vrij voor een depressie die bo ven Schotland komt te liggen. En storingen hiervan die kun nen ons land in deze nieuwe week bereiken. Dinsdag bereikt een volgend frontensysteem behorend bij een eerder ge noemde depressie onze omge ving. Vanuit het zuidwesten pe rioden met regen en flink aan trekkende zuiden- tot zuidwes tenwind. Tot donderdag blijft het wissel vallig met bijna elke dag wel kans op enkele regenbuien. Verder is er veel bewolking met nu dan zon. De middagtempe- raturen liggen rond de 10.0 gra den. In de nachten koelt het af in het binnenland naar 4.0 a 5.0 graden. Vrijdag lijkt het weer wat op te knappen het blijft zo goed ais droog met geregeld zon. Ook op langere termijn veranderd er nog maar weinig aan het weerbeeld. Weerman, Freddie Paalman De Reeperbahner Stim- mungsmacher doen weer Normaal in het voorcafé van Het Bonte Paard. Wees er snel bij, want er is maar zeer beperkte ruimte in het voorcafé. ZIE OOK PACINA 3 Mike Bolink is Nederlands kampioen geworden in de klasse 65cc van de motor cross. Om uitdaging te houden, stapt hij volgend seizoen over naar de 85cc. ZIE OOK PACINA 3 De Holtense Muziekvereni ging is er weer helemaal klaar voor. Er wordt een groot najaarsconcert gehou den in sporthal 't Mossink. Thema is fantasie en sprook jes. ZIE OOK PACINA 3 HOLTEN - Miss Nederland Avelon-Chanel vertrekt begin november naar Johannesburg (Zuid-Afrika) om deel te nemen aan de Miss World Verkiezing. Naast het uiterlijk, de goede doelen, haar intelligentie en het lopen op de catwalk wordt er nog meer gevraagd van een miss. Ze moet onder meer een talent voorbereiden. Om goed voorbereid op pad te gaan, is Michiel Biitterhoff benaderd om de zangkunsten van Miss Nederland bij te spijkeren en haar wat zangtechnieken aan te leren. Omdat Michiel werkzaam is bij HMV en dirigent is van de Hoolter Korhanen, was het meest handige om de Zwolse Miss naar Holten te halen. Michiel heeft al vaker met gro te namen gewerkt, dus hij kijkt er niet meer raar van op. Toch vindt Michiel het een hele eer dat hij is benaderd. Hij heeft veel ver trouwen in het uiteindelijke resultaat "Ze heeft een fantastische stem en uitstraling op de bühne. Ze gaat met een beetje extra hulp van mij helemaal knallen in Johannesburg" aldus Bütterhoff. foto: sander scheperman WgpnpJ^ats: Téjejoon Wordt zklf abonnee of geeft als mMuwt .1 - Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. V krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nu niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener. nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1