Holtens Nieuwsblad 3 Schakers onderuit Twee voetbalvelden met verlichting bij W Holten Column Cursus Beter omgaan met puberende kinderen Bouw Kulturhus Holten Workshop Nog meer van jezelf houden Agenda ■üp w— testis iji s HOLTEN-W Holten heeft sinds afgelopen week twee voetbalvelden met verlichting. SCHAAKTEAM LAAT ZICH DEGRADEREN Dinsdag 13 oktober 2009 HOLTEN - In de tweede ronde van de externe competitie heeft het eerste team een zware neder laag geleden. Raalte, dat vorig jaar nog een klasse hoger speel de, bleek veel sterker te zijn dan vooraf was verwacht. Teun Scheurwater was weer eens vroeg tevreden met een remise. Ronald Klein Teeselink blunder de een volle toren weg, probeer de nog een eeuwig schaak-situ atie te creëren, maar daar trapte de tegenstander niet in. De eerste nul stond op het scorebord. Jan Scheperman kwam in een lastige stelling met torens en pionnen. De tegenstander had al een paar keer remise aangeboden, maar Jan sloeg dat af. Toen Jan het tijd vond om remise aan te bieden was het te laat. De tegenstander zag, terecht, winstkansen. Gerrit Luggenhorst kwam slecht uit de opening en merkte daar de gehe le rest van de partij de gevolgen van. Hij probeerde de stelling nog te redden door een paar pionnen te offeren, maar ook dat mocht niet baten. Dinant van Beek kwam ook in een pionnen- eindspel terecht. De achterstand werd nog groter doordat ook Martijn onverwacht verloor. Hij had een forse aanval op de ene vleugel opgebouwd, maar de te genstander nam de aanval over via de andere vleugel. Henk van Beek bevond zich toen al in een remisestelling. Ton van Oijen maakte er weer eens een lang potje van. Opval lend was dat niet Ton in tijd nood kwam, maar de tegen stander. Eén moment van niet scherp verdedigen was voor Ton voldoende om de stelling open te breken en te winnen. Ondanks de winst in de laatste partij was de 5,5 - 2,5 nederlaag fors te noemen. En toen was er licht m. - Vrijwilligers hebben er hard aan gewerkt om twee voetbalvelden van licht te voorzien. Naast het trainingsveld en hoofd- veld kan er nu ook 's avonds ge voetbald worden op veld twee. Nadat twee weken geleden de be kabeling werd aangelegd vanaf de kantine naar veld twee door een aantal ijverige vrijwilligers, Het stoal van opa Flard'n wind sloat met de èèrste noajoarsbujj'n tèèg'n de roet'n an. Van de veert'n zee 'k het op miej anköm- m'n. Ik kieke der noa, va- nuut mien' gemakstool, het stoal van opa in de haand. Det stoal lig as ne stille ge- tuuge biej óöns vuur 'n boozem. Ne stille getuuge woet opa en later mien vaa, de messe met slep. Het is wier bienoa november, zö dommeln ik vöt... Van- daage wördt het vark'n e slacht. Ie hadd'n um op zeen greui'n. Tèèg'n 'n uur of nèènge was 'n huussl- achter der. Het arme dèèr wörd'n het varkensschot uut e leidt. Nog één kèèr leupe um 't huus hen. Vuur 't huus stun de ledder a klo- ar. Één schot en doar lèère. Het èèrste blood leup oaver het helder geschromde streuitje, de götte in. Met één' haal wörd'n hals duur e snèène. Opoe stun der met 'n melkemmer biej um het mèèste blood op te vang'n. De rest guts'n vöt en wörd'n veerder weg e keert duur het götje, oaver ne platt'n steen, 'n slööt in. Drek ter noa wörd'n het vark'n oavergött'n met ket- tels heet water en met één of aandere röönne schaave wörd'n het hoar der of e haalt. Noadet eene kaante kloar was, wörd'n ne op de ledder e rolt en kwam de aandere kaante an de buur- te. 'n Daamp sleug ter of. Het vark'n wörd'n met de achterpeute boam'n an de ledder vaste bund'n en dan zatt'n zem met 'n paar man schuuns tèèg'n de muure an. Ik stunne der met 'n nèuse boam'n op. De hèèle femilie was in tuss'ntied an e kömm'n biej het oolders- huus. Iedereene mos met help'n. Het was euiz'n. Ööndertuss'n gung 'n huusslachter vedan met zien blooderige wark. 'N wasteil woe re wiej alle zao- terdaag'n in zatt'n, wörd'n öönder an de ledder e zet. Met een paar fikse haal'n wörd'n ööns vark'n lös e snèène en heinig an leup 'n wasbak vol met de darm'n- massa. Wiej krèèg'n as wichter uutleg oaver wat de nier'n, het harte en de lèè- ver was. Hoe meer of het vark'n uut wörd'n e beent hoe meer lèu of ter an 't wark könn'. Opa zat het mes an op 't stoal en begun vlèis in stukskes te sniè. Det vlèis wörd'n later vermengt met wat vettere stukskes en doar wörd'n wors van e drèèjt. Ik mögge help'n met het schööne maak'n van de darme. Met het mes wörd'n ze ontdoane van oavertollig vet. 'T oop'n wekke vertel ik wieter, wis en waarachtig. De Vèèrkaante Viefkup. werden vorige week de lichtmas ten dan ook daadwerkelijk ge plaatst en in gebruik genomen. Holten is in de gelukkige omstan digheid dat het ieder jaar weer nieuwe aanwas krijgt van vooral jonge roodzwartertjes. Een posi tieve ontwikkeling die op een ge geven ogenblik wel zijn tol gaat eisen, want al die voetballers moeten wel een paar avonden in de week kunnen trainen. Het kwam de laatste jaren vaak voor dat een elftal maar een klein deel van het trainingsveld kon gebrui ken, terwijl het aantal spelers dat eigenlijk niet toeliet. De roep om extra verlichting op een van de andere velden was er dan ook al een tijdje. Maar met de verhuizing richting het Vletgoor op handen zou een plaatsing van verlichting verspeelde moeite zijn. Maar doordat deze plannen weer van de baan zijn, heeft het bestuur van de W de knoop snel doorgehakt en zijn de lichtmas ten besteld voordat de herfst echt haar intrede doet. Zaterdag 26 oktober werd er om Het ledental van de schaakclub is wederom gedecimeerd met het afhaken van Dick van der Knaap, Alrik Baltus en |im Klin- ge. Dat heeft ook gevolgen voor de externe teams. Holten 2 speelde vorig jaar nog in de tweede klasse. Maar omdat daar zestallen spelen hebben ze helaas moeten besluiten om zich vrijwillig te laten "degrade ren" naar de vierde klasse waar in viertallen opgesteld worden. tien uur 's ochtends verzameld, waarna onder de bezielende en humoristische leiding van Dick Bekkernens, Anton Reilink en Gerrit 'Fokkie' Volkerink een werkploeg van verschillende se lectiespelers de batse ter hand nam. Wat opviel was dat de ijver bij de mannen van de B-selectie groter was dan de heren van de A- selectie, maar die hadden dan ook net de organisatie van een feestavond bij de Stadskelder een HOLTEN - In de bibliotheek aan de Rörikstraat 3 start woensdag 28 oktober de cursus Beter om gaan met pubers. Deze is bedoeld voor alle ouders met pubers die vragen hebben over hun rol als opvoeder in deze fase. Twee ge trainde verpleegkundigen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ge ven de cursus. Deze bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten die duren van 20.00 tot 22.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus. Voor informatie of aanmelding, telefoon: 053- 4876930 of e-mail: cursusbu- reau@regiotwente.nl. Aanmel den graag vóór 21 oktober 2009. VERVOLG VAN VOORPAGINA HOLTEN - Als de verbouwing van de locatie Smidsbelt er op zit, is de tweede pijler van het Kultur hus, dorpshuis de Boschkamp, aan de beurt voor een verbou wing. De aanbesteding moet voor kerst 2010 klaar kunnen zijn. "Met de Boschkamp hoeft het niet zo lang te duren als met de Smidsbelt", aldus Buurmeijer. In de Boschkamp worden de zorgfuncties ondergebracht, op de Smidsbelt komen de welzijns- functies. De derde pijler van het Kulturhus is het oude gemeente huis aan de Dorpsstraat waar de Oudheidkamer meer mogelijk heden krijgt aangereikt. Zij rich ten het pand zelf in. Er is ruim zes jaar gewerkt aan de plannen Het is nu niet direct zo dat daar in ook mindere tegenstanders aan bord komen, andere ver enigingen hebben namelijk met het zelfde probleem te ma ken. Zo ook Lonneker. Het ge lijkspel tegen Lonneker mag echter wel een kleine tegenval ler genoemd worden. Bas van Beek won dan wel knap maar daartegenover stond toch ook de nederlaag van Bertus van Beek. avond eerder in de benen en ar men. Onder toeziend oog van de vele jeugdleiders en ouders van de jongste pupillen werd er die ochtend een ldeine vijftig meter aan loopgraven gegraven en, na het plaatsen de kabels, weer dichtgegooid. Afgelopen dinsdag werd er voor het eerst getraind onder de verlichting waardoor alle elftallen die avond volop ruimte hadden om hun verschil lende oefenvormen uit te voeren. HOLTEN - Carola Stam geeft zaterdag 31 oktober van 10.00 tot 16.00 uur een workshop 'Nog meer van jezelf houden'. Zij doet dit in het integraal the rapeutisch centrum keizersweg 25 in Holten. Deze workshop wordt door deelnemers als zeer waardevol ervaren. "Kunjejede laatste keer herinneren dat je verliefd werd? Het ahhh-gevoel in je hart? Wat was dat een heer lijk gevoel. Zo voelt het ook om van jezelf te houden, met dit verschil dat jij jezelf nooit zult verlaten.'Als je eenmaal de lief de voor jezelf hebt gevonden, blijft ze de rest van je leven bij je. Maak hier dus de beste relatie van die je hebben kunt", geeft Carola aan. Informatie en opga ve: www.eigen-wijs-heid.com, carolastam@home.nl of tele foon 0548-363123. Expositie Maandag Wasdag, Oud heidkamer Hoolt'n, zaterdag 18 april 2009 - zaterdag 31 oktober 2009 OKTOBER Expositie foto's Oudheidkamer Hoolt'n, Boschkamp, vrijdag 2 okto ber 2009 - donderdag 12 november 2009 Herfstexpositie Kunst op de berg, Natuurdiorama Holterberg, zaterdag 3 oktober 2009 - zondag 18 oktober 2009 Familievoorstelling COV Holten, Kandelaar, woensdag 14 oktober 2009, 13:30 Huifkartocht, VW Holten, woens dag 14 oktober 2009, 15:30 Familievoorstelling COV Holten, Kandelaar, woensdag 14 oktober 2009, 15:30 Lezing Mark Mieras over werking hersenen, Boschkamp, woensdag 14 oktober 2009, 20:00 Wandelevenement Wereldtijd- pad, Restaurant Vosman, zaterdag 17 oktober 2009 Natuurvoorstelling Theater van Droom, Natuurdiorama Holterberg, zaterdag 17 oktober 2009, 13:00 Lustrumfeest Nationaal Park, Hol- terbergplein Holten, zaterdag 17 okto ber 2009, 13:00 Natuurvoorstelling sagenverteller Herman Pronk, Natuurdiorama Holter berg, zaterdag 17 oktober 2009, 14:30 Natuurvoorstelling Theater Suer, Natuurdiorama Holterberg, zaterdag 17 oktober 2009, 16:00 Knutselen in het natuurmuseum, Natuurdiorama Holterberg, zaterdag 17 oktober 2009, zondag 1 november 2009 Concert op Deel: Johannette Zomer en Fred Jacobs, info: 0572-321789, Maneschijnsweg Dijkerhoek, zondag 18 oktober 2009, 16:00 Murphy's Quiz Night, Bonte Paard, zondag 18 oktober 2009, 16:00 Ledenavond LTO Noord en AJK Hol- ten-Bathmen, Bonte Paard, maandag 19 oktober 2009, 20:00 Kabouterfeest, Kinderboerderij Dondertman, dinsdag 20 oktober 2009 Bejaardensociëteit Holten, Kande laar, dinsdag 20 oktober 2009, 14:30 Theaterstuk Calvijn op Bezoek, Dorpskerk, dinsdag 20 oktober, 20:00 Huifkartocht, VW Holten, woens dag 21 oktober 2009, 15:30 Roofvogelshow, Erve Deijk, Chur- chillstraat 19, donderdag 22 oktober 2009, 14:00 Film II y a longtemps que je t'ai- me, Boschkamp, donderdag 22 okto ber 2009, 20:15 Dolf Moed komt naar kinderboerderij Dondertman, Kinderboerderij Don dertman Espelo, zaterdag 24 oktober 2009, 13:30 - 16:00 Nacht van de Nacht, Natuurdiorama Holterberg, zaterdag 24 oktober 2009, 21:30 Herfstwandeling door Vrienden van het Hoolterpad, Camping De Holter berg, Reebokkenweg 8 Holten, zon dag 25 oktober 2009, 9:00 - 14:00 Sponsorloop voor Tsjernobylkinde- ren, Meermanskamp, woensdag 28 oktober 2009, 14:00 Huifkartocht, VW Holten, woens dag 28 oktober 2009, 15:30 Concert Holtens Mannenkoor met Enschede's Byzantijns Kozakkenkoor, De Kandelaar Holten, vrijdag 30 okto ber 2009, 20:00 Workshop Houden van jezelf, Inte graal Therapeutisch Centrum, Keizers weg 25 Holten, zaterdag 31 oktober 2009, 10:00 - 16:00 Diepe Hel Holterbergloop, Holten, zaterdag 31 oktober 2009, 13:00 Halloween: spooktocht door bos Daantje Das, Natuurdiorama Holter berg, zaterdag 31 oktober, 17:00 NOVEMBER Jeugdplaybackshow, Bonte Paard, zondag 1 november 2009, 13:30 Jubileumconcert Wulle Meugt Ok, Manege Koldewee, zondag 1 novem ber 2009, 14:00- 22:00 Oudpapieractie, Holterenkschool, woensdag 4 november 2009 - vrijdag 6 november 2009 Filmdag ToDaBoKr, Trefpunt Espe lo, vrijdag 6 november 2009, 20:00 Filmdag ToDaBoKr, Trefpunt Espe lo, zaterdag 7 november 2009, 13:45 Musical Sam Sam, groep 6 t/m 8, Kandelaar, zaterdag 7 november 2009, 20:00

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 3